Aktuality

Letný telovýchovný kurz - turistický

Trieda 2.D si na konci školského roka 2017/2018 vybrala letný turistický kurz v krásnom prostredí Nízkych Tatier. Čítať viac...

AK [ 02. 07. 2018 ]

Exkurzia vo firme Delta a KOŽAZ na Roháčoch

Dve v jednom. Aj tak by sa dala nazvať akcia od 11. do 15. júna 2018 - Exkurzia v zaujímavej firme a Kurz ochrany života a zdravia. Čítať ďalej...

AK [ 28. 06. 2018 ]

Zahájenie ústnych maturitných skúšok

Posledný májový týždeň na našej škole bolo tichšie ako obyčajne. Prosím nerušiť! Prebieha maturitná skúška. To boli oznamy na dverách učební. Čítať viac...

AK [ 28. 06. 2018 ]

Rozlúčka so štvrtákmi

Končí ďalšie štvorročné obdobie a odchádzajú ďalší štvrtáci. Je to pravidelný kolobeh a je slušné sa s nimi rozlúčiť a popriať do života veľa šťastia. Čítaťviac...

AK [ 28. 06. 2018 ]

Ja základy podnikania

V tomto školskom roku sedem žiačok zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch z triedy 3.A absolvovalo školenie programu Junior Achievement Základy podnikania v Bratislave.  Čítať ďalej...

AK [ 17. 06. 2018 ]

Dve veľké akcie robotického krúžku

Práca členov robotického krúžku na škole je veľmi úspešná. Veľa sa naučia, ale hlavne svoje vedomosti a zručnosti prezentujú aj na mnohých súťažiach. Tu sú dve z nich. Čítať ďalej...

AK [ 17. 05. 2018 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA