Aktuality

Kia Motors Slovakia

Je dôležité, aby študenti školy mali viac možností  rozhodnúť sa  o svojej profesijnej orientácii po skončení strednej školy. Sú si toho vedomí čítať ďalej... 

AK [ 03. 10. 2017 ]

Škola hrou

Všetky maturitné ročníky si v ostatných dvoch týždňoch preopakovali nejednu maturitnú otázku zážitkovou formou. V utorok 19. a vo štvrtok 28. septembra 2017 sa všetci štvrtáci zúčastnili literárno-poznávacej exkurzie po našom hlavnom meste. Začiatok dňa patril čítať ďalej...

Ak [ 03. 10. 2017 ]

Na vedeckom veľtrhu 2017

Dňa 14.septembra 2017 mala naša škola opäť po roku vzácnu príležitosť, vystavovať a propagovať na Vedeckom veľtrhu výsledky dosiahnuté za ostatný rok. Veľtrh sa konal čítať ďalej... 

AK [ 03. 10. 2017 ]

Deň elektrotechnikov 2017

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch a Trnavský samosprávny kraj

Vás pozývajú v rámci Dňa župy 5. októbra 2017 od 9:00 do 13:00 hod. na

Deň elektrotechnikov na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Brezová ul. 2, Piešťany

Čítať viac ...

[ 27. 09. 2017 ]

 Odborná exkurzia

19. septembra 2017 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili na projekte finančného vzdelávania FLIP v Erste Bank vo Viedni. FLIP (Financial Life Park) je jedinečný projekt finančného vzdelávania čítaj ďalej...

AK [ 21. 09. 2017 ]

Rodičovské združenie

Dňa 21. septembra 2017 o 17:00 sa uskutočnia triedne rodičovské združenia na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Brezová 2, Piešťany.

Vedenie SPŠE Piešťany

[ 19. 09. 2017 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť PARADIGMA