Oznamy

Študentov čaká týždeň voľna

Dňa 29.10.2018 - v pondelok - udelil riaditeľ školy študentom riaditeľské voľno z ekonomicko-prevádzkových dôvodov.  V utorok 30.10.2018  a vo štvrtok 1.11.2018 je štátny sviatok. V stredu 31.10.2018 a v piatok 2.11.2018 sú jesenné prázdniny pre študentov. 

[ 11. 10. 2018 ]

On-line marketing na SPŠE Piešťany v školskom roku 2019/2020

Terajší žiaci 9. ročníka ZŠ sa môžu prihlásiť na štúdium s rozšíreným vyučovaním on-line marketingu v študijnom odbore Technické a informatické služby / TIS /. SPŠE Piešťany chce poskytnúť študentom možnosť získať znalosti a zručnosti orientované na digitálnu ekonomiku.Čítať viac...

[ 10. 10. 2018 ]

Deň otvorených dverí na SPŠE

Oznamujeme záujemcom, rodičom, žiakom základných škôl, bývalým študentom a všetkým priateľom školy, že "Dvere na škole pre širokú verejnosť" sa otvoria v prvý decembrový týždeň a to 4. decembra 2018. Predstavíme učebné odbory, priestory školy, materiálno-technické vybavenie, krúžkovú a športovú činnosť, úspechy školy, učiteľov a študentov. Odpovieme na otázky, predstavíme partnerov, budúcich zamestnávateľov našich budúcich absolventov, ale aj vysoké školy, ktoré o našich absolventov majú veľký záujem. Od 1.9 2018 sa na škole vyučuje nový študijný odbor  - Informačné a sieťové technológie. Otvorenie tohto odboru si vyžiadal akútny nedostatok IT odborníkov na trhu práce. Dozviete sa viac, keď prídete osobne. Ste srdečne vítaní.

                                                              Vedenie SPŠE

[ 04. 10. 2018 ]

Deň Trnavského samosprávneho kraja

Deň Trnavského samosprávneho kraja tento rok pripadol na 4.október 2018  - na štvrtok. Naša škola si ho pripomenie aktivitami, do ktorých budú zapojení všetci v ten deň prítomní žiaci. Vyučovanie bude trvať iba 2 vyučovacie hodiny a potom o 10:00 hod začnú nasledovné aktivity:

1. Veľká vedomostná súťaž medzi triedami "Čo vieš o Trnavskom samosprávnom kraji ".

2. Školský šachový turnaj a turnaj v riešení sudoku

3. Školský stolnotenisový turnaj

4. Úprava a čistenie areálu školy

5. Krajské kolo v cezpoľnom behu -  účasť pretekára a pomoc pri organizácii

[ 27. 09. 2018 ]

Rodičovské združenie

Dňa 20. septembra 2018 - vo štvrtok sa o 17:00 hod. konajú  triedne rodičovské združenia  v triedach jednotlivých tried. 

Rada rodičov bude mať svoje stretnutie o hodinu skôr - t.j.o 16:00 hod. v učebni č 113.

                                                                                                    Vedenie školy

[ 12. 09. 2018 ]

Začiatok školského roka 2018/2019

Milí študenti!

Nový školský rok sa na našej škole začína 3.septembra 2018 o 9:00 hodine. Slávnostné zahájenie bude na školskom dvore pred hlavnou budovou. Pondelňajší program bude pokračovať v triedach s Vašimi triednymi učiteľmi.  V utorok pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu. Do nového školského roka prajeme veľa úspechov!

[ 28. 08. 2018 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA