Oznamy

Oznam pre stravníkov

[ 20. 09. 2016 ]

Rodičovské združenie

Dňa 22. septembra 2016 o 17:00 sa uskutočnia triedne rodičovské združenia na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Brezová 2, Piešťany.

Vedenie SPŠE Piešťany

[ 14. 09. 2016 ]

Prijímacie konanie - 2. kolo

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Brezová 2, Piešťany rozhodol na základe rokovania pedagogickej rady dňa 17. mája 2016 o konaní 2. kola prijímacích skúšok, ktoré sa budú konať 21. júna 2016. Čítať viac ...

[ 27. 05. 2016 ]

Deň otvorených dverí v ON Semiconductor Slovakia v Piešťanoch

[ 27. 05. 2016 ]

Oznam o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

Učiteľ strednej odbornej školy pre vyučovanie predmetov so zameraním na elektrotechniku. 

Čítať viac...

[ 19. 05. 2016 ]

Maturity 2016

Maturitný rozpis sa nachádza v sekcii "Štúdium" - Maturity

[ 18. 05. 2016 ]

 Poradie uchádzačov po absolvovaní prijímacích skúšok na šk. r. 2016/2017

Poradie uchádzačov po absolvovaní prijímacích skúšok na šk. r. 2016/2017 sa nachádza aj v sekcii "Štúdium" - Prijímacie konanie

[ 12. 05. 2016 ]

Zoznam prijatých uchádzačov

Zoznam prijatých uchádzačov sa nachádza v sekcii "Štúdium" - Prijímacie konanie

[ 09. 05. 2016 ]

ENERSOL a úspech študenta SPŠE v krajskom, slovenskom a medzinárodnom kole

V školskom roku 2015/2016 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR už 6. ročník Celoslovenskej súťaže ENERSOL SK 2016. Súťaž ENERSOL SK sa organizačne člení na školské a krajské kolá, ktoré vrcholia celoštátnym kolom súťaže. Cieľom podujatia je sprostredkovať informácie o obnoviteľných zdrojoch energie a vzdelávať mladých ľudí k ochrane životného prostredia.

Čítať viac...

[ 05. 05. 2016 ]

Župná olympiáda 2016

Pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša  sa v dňoch 21.a 22. apríla 2016 uskutočnil v Trnave X. ročník Župnej olympiády. V 9-tich druhoch športov súťažili víťazné družstvá z okresných kôl. Aby sa študenti mohli zúčastniť olympiády, museli zvíťaziť v tvrdej konkurencii študentov stredných škôl v okresných kolách celého Trnavského samosprávneho kraja.  Čítaj viac...

[ 04. 05. 2016 ]

 Európske solárne dni 2016

Európske solárne dni neobídu Slovensko, ani Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Piešťany. Čítaj ...

[ 27. 04. 2016 ]

Zmena adresy v názve školy

Od 1. apríla 2016 sa mení adresa v názve školy na:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany

Sídlo školy: Brezová ul. 2, 921 69 Piešťany

[ 31. 03. 2016 ]

Pre uchádzačov

Základné informácie, dôležité termíny a kritéria pre prijatie uchádzača nájdete v sekcii Štúdium - Prijímacie konanie

[ 23. 03. 2016 ]

SPŠE Piešťany postupuje do Mníchova.

Štvorica žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) v Piešťanoch  Jakub Lackovič, Matej Ondreička, Patrícia  Palková a Patrik  Bobocký pod pedagogickým vedením Ing. Jozefa Dragulu si zabezpečila na Freescale Cup-e v Bratislave postup do európskeho kola tejto súťaže inteligentných robotických autíčiek.

[ 15. 03. 2016 ]

Upozornenie pre stravníkov

Oznamujeme stravníkom a rodičom, že na www stránke Strednej odbornej školy záhradníckej pod záložkou

Jedálny lístok  - nový, si môžu stravníci a rodičia skontrolovať objednávky, výdaj, platby za stravu a zároveň si tu môžu prihlásiť aj odhlásiť stravu (do 10:25 hod. na nasledujúci deň)

Postup pri prihlásení je:

zvoliť záložku "Přihlásení" - do políčka "výběr jídelny" zadať 90003 a do políčka "Uživatel" napísať priezvisko a meno spolu bez diakritiky malými písmenami, to isté aj do políčka "Heslo" a po prvom prihlásení zmeniť heslo.

V prípade nejasností volajte na tel. č.: 033/7725511 alebo píšte na: samuhelova.lubica@zupa-tt.sk

[ 08. 03. 2016 ]

Beseda s úspešným absolventom – Vilom Hečkom

Až neuveriteľných 150 študentov malo záujem zúčastniť sa besedy s naším úspešným absolventom Vilom Hečkom ....

[ 29. 02. 2016 ]

Záujem vysokých škôl o našich študentov

Štúdium našich študentov nekončí maturitou. Každoročne sa okolo 80% absolventov našej školy hlási na ďalšie štúdium na vysokých  školách. Väčšina ich aj úspešne skončí. Vysoké školy, ...

[ 29. 02. 2016 ]

Významný úspech žiaka SPŠE

Žiak  Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Piešťany, Martin Horváth  dosiahol ...

[ 29. 02. 2016 ]

Výstava Titanic v Bratislave

Nielen odborné exkurzie, ale aj exkurzie na rôzne iné témy sú korením štúdia

[ 14. 01. 2016 ]

Beseda s legendou

Na pôde našej školy sa dňa 15.12.2016 konala beseda s Ing. Romanom Kiššom - legendou slovenskej počítačovej techniky

[ 14. 01. 2016 ]

Burza povolaní a Deň otvorených dverí

Vybrať si a nájsť si v živote správny smer a povolanie bolo hlavnou myšlienkou akcie  Úradu práce.

[ 14. 01. 2016 ]

Vianočná a historická Viedeň 2015

Dňa 9. 12. 2015 bola trieda 1.A  výber z ostatných tried  na exkurzii Historická Viedeň a Vianočné trhy

[ 14. 01. 2016 ]

Matej Ondreička – víťaz krajského kola ZENIT

Veľký úspech sa podaril 3.12.2016 v Trenčíne   Matejovi Ondreičkovi  ešte len študentovi prvého ročníka,  ktorý zvíťazil v krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike v kategórii B.

[ 14. 01. 2016 ]

Imatrikulácia prvákov 2015

Imatrikulácia alebo „prijímanie do cechu študentského" sa uskutočnila pre našich prvákov

[ 14. 01. 2016 ]

Stužkové slávnosti 2015

V mesiacoch november a december sa ako tradične uskutočnili stužkové slávnosti ...

[ 14. 01. 2016 ]

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 11. 12. 2015 bude na našej škole (na novej adrese: Brezová 2, Piešťany) Deň otvorených dverí od 09:00.

Srdečne všetkých pozývame.

[ 18. 11. 2015 ]

 IMATRIKULÁCIA

19. 11. 2015 sa uskutoční imatrikulácia žiakov prvého ročníka v "Chirane" o 16:00

[ 18. 11. 2015 ]

Dôležitý oznam

Z dôvodu presťahovania školy na novú adresu, prestali byť funkčné doterajšie telefónne čísla. Na prekládke liniek sa pracuje.

Až do odvolania je treba telefonovať na mobilné číslo

0911 718 858,

kde Vám budú poskytnuté ďaľšie informácie o dochádzke do školy, o stravovaní aj o ubytovaní v Školskom  internáte.

                                                                                                                                       riaditeľ školy

[ 08. 09. 2015 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik

Cisco Networking Academy Program

Študenstská spoločnosť TASANO-FURPE