Oznamy

Kam po skončení základnej školy?

Stredná priemyselná škola elektrotechnická je odborná škola technického typu. Jej absolventi sú v tomto čase na trhu práce, ale aj na vysokých školách veľmi žiadaní. Absolventi teda nemajú problém alebo sa zamestnať alebo ísť študovať na vysokú školu technického alebo ekonomického zamerania. Čítaj ďalej...

[ 29. 01. 2018 ]

Rodičovské združenie

Dňa 25. 1. 2018 (štvrtok) o 17:00 sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. 

vedenie školy [ 23. 01. 2018 ]

Rodičovské združenie

Vo štvrtok 23. novembra 2017 sa v budove SPŠE na Brezovej ulici č.2 uskutoční rodičovské združenie rodičov. Bude mať formu konzultácií. To znamená, že v čase od 15:00 do 17:00 hodiny sa môžu  prísť rodičia informovať o prospechu, dochádzke svojho dieťaťa a o ostatnom, čo ich zaujíma. Všetci triedni učitelia, ostatní učitelia a samozrejme vedenie školy budú k dispozícii.

                                                                                       Vedenie SPŠE Piešťany

[ 21. 11. 2017 ]

Deň otvorených dverí

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany pozýva

  • žiakov ZŠ v sprievode výchovných poradcov, ich pedagógov a rodičov
  • verejnosť mesta a okolia 

na   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

                                   5. decembra 2017 od 09:00

                                                                 Ste srdečne vítaní

                                                                                     Vedenie SPŠE Piešťany

[ 02. 11. 2017 ]

Rodičovské združenie

Dňa 21. septembra 2017 o 17:00 hodine sa uskutočnia rodičovské združenia  na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch, Brezová 2. Všetkých rodičov srdečne pozývame.

                                                                                    Vedenie SPŠE Piešťany

[ 24. 10. 2017 ]

 Informácia pre stravníkov v školskej jedálni

Naša jedáleň eviduje stravníkov a platbu z stravu elektronicky, preto čítať ďalej...

[ 24. 10. 2017 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA