Predmetová komisia: Telesnej výchovy

Oznamy

Akcie v mesiacoch september a október 2017

- Okresné kolo v cezpoľnom behu 27.9.2017

- 5.10.2017 Deň župy  - netradičné športové disciplíny

- 10.10.2017 Memoriál Marie Zavarskej 10 x1000 m chlapci a 5 x 800 m dievčatá

- Príprava na lyžiarsky kurz pre 1. ročník. Priniesť svojim učiteľom TSV 25,-Eur na  lyžiarsky kurz  v stredisku Jasná -Chopok v termíne 14.112018-19.1.2018. V cene je doprava, ubytovanie v turistickej časti hotela Kosodrevina, celodenná strava a skipasy na celé stredisko. Výstroj si musí každý účastník zabezpečiť sám. Ak niekto nemá výstroj, je potrebné to nahlásiť učiteľovi TSV. Je možnosť v obmedzenom množstve požičať školskú výstroj.

- Okresné kolo vo veľkom futbale 18.10.2017

- Okresné kolo v hádzanej 26.10.2017

Začiatok školského roku 2017/2018

Prajeme veľa študijných a športových úspechov v novom školskom roku !!!!

Akcie do konca školského roka

Do konca školského roku nás ešte čaká pár pekných akcií ako napríklad : KOŽAZ-y pobytovou formou všetkých 3. ročníkov vo Vyšnej Boci a v Tatranskej Lomnici, ďalej výberový turistický kurz 2.D triedy v Jasnej, ďalej účelové cvičenia 1.a 2. ročníkov, majstrovstvá Slovenska Gaudeamus igitur v Trnave alebo Branný  súboj stredoškolákov  v Trnave. 

Akcie v mesiaci apríl 2017

-   Okresné kolo v atletike 4.4. 2017

-   Župná olympiáda 2017 Trnava:   - silový päťboj

                                                         - futbal

                                                         - atletika

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA