Predmetová komisia: Telesnej výchovy

Oznamy

Akcie v novembri 2014

1.   V mesiaci novembri  sa uskutočnia Majstrovstvá školy v šachu. Prosíme záujemcov z  jednotlivých tried, aby sa prihlásili v kabinete telesnej výchovy   TERMÍN : 29.10.2014 - streda

2.   Kabinet telesnej výchovy organizuje Školský triedny turnaj vo futsale. Súpisky  za triedu s menami 5 hráčov odovzdať v kabinete telesnej výchovy do 10.11.2014 t.j.  do pondelka

      Dátum konania :  T E R M Í N    12.novembra 2014    t. j. STREDA

3.  Darovanie krvi - Študentská kvapka  krvi  Dňa 29. 10.2014 -  prihlásení študenti 3.a 4.ročníka 7:00 - 7:30 hod  na hematologicko-transfúznom oddelení nemocnice v Piešťanoch. 

4.  Okresné kolo v šachu študentov a študentiek 6.11.2014

5.   Školský turnaj medzi triedami vo futsale dňa 12.11.2014 t.j. streda.  Prihlásiť sa do 11.11. 2014 do 12: 00 hod v kabinete telesnej výchovy

6.   Okresné kolo vo florbale  študentov 13.11.2014

7.   Okresné kolo v stolnom tenise študentiek 18.11.2014

8.   Okresné kolo vo futsale študentov 20.11.2014

9.   Basketbalový turnaj ku dňu študentstva 20.11.2014 - 8:00 hod  HAĽW

10.   Majstrovstvá školy v stolnom tenise 20.11.2014. Súpisky  za triedu s menami max .2  hráčov odovzdať v kabinete telesnej výchovy        do 19.11.2014 do 12:00 hod  t.j.  streda

11.  Školské kolo v silovom päťboji dňa 24.11.2014  - 2 žiaci z triedy v pondelok o 8:00 hod 

12.  Okresné kolo v stolnom tenise študentov 26.11.2014  Moravany nad Váhom

13.  Okresné kolo vo florbale študentiek 27.11.2014 

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA