Predmetová komisia: Spoločensko-vedná

Oznamy

Apríl 2016

Okresné kolo súťaže Hollého pamätník sa uskutočnilo v priestoroch Centra voľného času AHOJ v Piešťanoch. 7. apríla v II. ktg. - poézia  2. miesto obsadil  u T. Hruška a v II. ktg. A.Ondreička, získal tak isto druhé miesto. 8. apríla v II. ktg. - próza získala V. Gvúščová 2. miesto.

Február 2016

18. februára 2016 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy - Hollého pamätník. Študenti pri výbere siahli po klasickej literatúre, ale aj súčasnej pop poézii. 

V kategórii poézia sa umiestnili: na 1. mieste Timotej Hruška I.D básňou Sama Chalupku Valibuk, na 2. mieste Adam Ondrejkovič III.B textom Vrbovský/Straka - Počkaj tam na nás hore a Andrej Gross II.D básňou Jána Smreka Balada noci májovej. 

Dievčatá si vybrali prózu  - 1. miesto Viktória Gvúščová - Šimončíková - Dievča s bocianími nohami, 2. miesto Dominika Michalková - Pavol Dobšinský - Medveď a komár a 3. miesto Mária Jančovičová - Robert Frost - Nezvolená cesta.

Fotografie z tejto peknej akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Február 2016

17. februára 2016 v kongresovej sále školy sa stretli študenti so spoluautormi knihy Hlboký lov (slov), Luciou Satinskou, Petrom Krištúfkom a Petrom Šulejom. Akciu šarmantne, vtipne a erudovane moderoval Dado Nagy.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Október - november 2015

13. - 15. 10. 2015 študenti I. A a I.C a 24. - 26. 11. 2015 študenti I.D a II.C sa zúčastnili literárnej exkurzie zameranej na osobnosti, žijúce a tvoriace na západnej, strednej a južnej časti Slovenska.

Prvý deň navštívili Madunice, kde posôbil a má pamätnú izbu Ján Hollý, kláštor v Hronskom Beňadiku, Banskú Štiavnicu a Hronsek, kde sa nachádza artikulárny kostol, v ktorom sa ženil A. Sládkovič.

Druhý deň si pozreli železničku v Čiernom Balogu, lesnícky skanzen vo Vydrove. Ďalšia zastávka bola v Ábelovej, Políchne, Lučenci, kde žila B. Slančíková - Timrava. Cez Halič sme pokračovali do Vyšného Skálnika, rodiska Jána Bottu a do Lukovíšť a Kraskova, ktoré sú späté s básnikom I. Kraskom.

Tretí deň si pozreli Hornú Lehotu, rodisko a pôsobisko S. Chalupku, Hrochoť, kde posôbil A. Sladkovič a Radvaň, kde je pochovaný a Banskú Bystricu, ktorá je spojená s menami ako Ján Botto, Š. Moyzes, K.Kuzmány, J. Števček. Posledná zastávka bola v Žiari nad Hronom, kde sa nachádza letné sídlo Š. Moyzesa a kostol Povýšenia Svätého Kríža, kde je pochovaný prvý predseda Matice slovenskej Š. Moyzes a jeho tajomník M. Chrástek.

Študenti si z tejto exkurzie odniesli nielen poznatky o spisovateľoch, ale aj veľa zážitkov z krásnej prírody a scenérie Slovenska.

Fotografie z exkurzií si môžete pozrieť vo fotogalérii .

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA