Predmetová komisia: Spoločensko-vedná

Oznamy

Školský rok 2017/2018

Do kompetencie PK spoločensko-vedná patria predmety slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, etická výchova, náboženský výchova. PK aj v školskom roku 2017/2018 organizuje akcie, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom u študentov. Návštevy múzeí, galérií, výstav, knižnice,umelecký prednes poézie a prózy, stretnutia so spisovateľmi, literárne exkurzie zamerané na osobnosti slovenskej literatúry, na ktorých majú žiaci možnosť navštíviť miesta, kam by sa inak nedostali.

Máj 2016

V  spolupráci s Mestskou knižnicou v Piešťanoch sme pripravili stretnutie s naším bývalým žiakom, dnes úspešným spisovateľom, hudobníkom a skvelým rozprávačom životných príbehov Branuškom Jobusom. Predstavil svoje najnovšie knihy. Do dnešného dňa mu vyšlo 12 kníh a Muflón Anciáš a jeho spanilá jazda bola dva roky v repertoári Komorného divadla v Martine.Jeho knihy sú rozprávky pre deti, ale cítite, že sa v nich píše niečo strašne dôležité, na čo ste už zabudli, čo máte v sebe pod všetkými tými kabátmi, šálmi, svetrami, košeľami a tielkami a všetkými vrstvami svojej hrošej a potom aj tej ľudskej kože hlboko skryté.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Apríl 2016

Vyučujúci predmetov OBN a DEJ každoročne organizujú pre žiakov  exkurziu do Oswienćimu. 26. apríla 2016  žiaci druhého ročníka mali možnosť vidieť pamätné miesto a múzeum Auschwitz - Birkenau, ktoré je neustávajúcou bolesťou na svedomí sveta. Sprievodca Michal sa nám venoval celé popoludnie a pútavým spôsobom žiakom priblížil udalosti a mnohé ľudské osudy.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Apríl 2016

Počas PČOZ 11. - 13. apríla mali študenti náhradný program. Žiaci prvého a druhého ročníka boli na Mohyle M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom, navštívili múzeum M. R. Štefánika v Košariskách a  Pamätnú izbu Ivana Kraska. Tretiaci si v Novom Meste nad Váhom pripomenuli M. Chrásteka, A.Jurkovičovú a Ľ. Podjavorinskú a v Melčiciach - Lieskovom J. Smreka.

Fotografie  si môžete pozrieť vo fotogalérii.

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA