Predmetová komisia: Spoločensko-vedná

Oznamy

Marec 2017

Štvrtok 09.03.2017 sa konalo školské kolo Hollého pamätník. Zúčastnilo sa ho 30 žiakov. Na prvom mieste v kategórii poézia sa umiestnil Jakub Hrabovský z I.B, na 2. mieste Matúš Gaura z III. C a na 3. mieste Lukáš Neuman z III. B. V kategórii próza sa umiestnila  na 1. mieste Mária Jančovičová z II. A, na 2. mieste Marek Fedorko z II. D a na 3. mieste Dominika Michalková z III. A.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii školy.

Január 2017

31. januára 2017 sa žiaci II.A a II.D vydali Cestou osudu a náhody Jozefa Miloslava Hurbana.19. marca si pripomenieme 200. výročie narodenia J.M.Hurbana a na exkurzii sme navštívili miesta, v ktorých pôsobil. Cesta začala v Beckove, rodisku J.M.Hurbana, pokračovali sme do Nového Mesta nad Váhom, Čachtíc, kde sa konalo štvrté zasadnutie Tatrína, na Dobrú Vodu, kde na sklonku života žil Ján Hollý. V Hlbokom sa nachádza Múzeum J.M.Hurbana, na fare pamätná tabuľa, kde sa konala schôdzka Štúra, Hurbana a Hodžu.V strede cintorína sa nachádza pomník J.M.Hurbana, ktorého autorom je Dušan Jurkovič. Exkurzia končila v Bratislave, prechádzkou po starom meste a Konvetnej ulici, kde sa nachádza evanjelické lýceu. Večer na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu si žiaci vychutnali úžasnú atmosféru zápasu KHL HC Slovan - Lokomotiv Jaroslavľ.

Fotografie z exkurzie si môžete pozrieť vo fotogalérii školy.

December 2016

 Deň otvorených dverí, ktorý je určený pre žiakov základných škôl a ich rodičov sa konal 1. decembra 2016. Študenti druhého ročníka oboznámili návštevníkov s predmetom slovenský jazyk a literatúra a so životom a tvorbou Jozefa Miloslava Hurbana.

Literárno-poznávacia exkurzia pre žiakov druhého ročníka v dňoch 6. - 8. decembra 2016 bola zameraná sa osobnosti literárneho, kultúrneho a spoločenského života, na pamiatky UNESCO, prírodné krásy Slovenska.

Prvý deň : Uhrovec, Kláštor pod Znievom, Martin, Dolný Kubín, Vyšný Kubín, Jasenová, Ždiar.

Druhý deň: Kežmarok, Spišský Štvrtok, Spišská Nová Ves, Levoča, Bardejov, Prešov, Ždiar.

Tretí deň: Starý Smokovec, Štrbské pleso, Liptovský Mikuláš, Žilina, Piešťany.

9. decembra sa žiaci prvého ročníka zúčastnili prednášky JUDr. Beaty Javorkovej - Právne povedomie.

November 2016

Študenti prvého, druhého a tretieho ročníka mali možnosť 15.novembra 2016 vidieť predstavenie, ktoré predlžuje život v Domu umenia Don Quijote de la Ancha podaní Divadla klauniky Brno.23. novembra 2016 v kine Fontána sa študenti prvého ročníka stretli s Petrom Barabášom, autorom filmu Sloboda pod nákladom.

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť PARADIGMA