Predmetová komisia: Spoločensko-vedná

Členovia komisie

Priezvisko Meno Titul Pozícia Aprobácia Krúžok
Chrásteková Daša Mgr. Predseda PK SJL, FJ, ETVNovinársky
Vráblová Adriana PhDr. Člen PK DEJ, NJ---
Donoval Miroslav PhDr. Člen PK SJL, RJFolkórny krúžok
Lukáč Marián Mgr. Člen PK OBN, TEV---
Sedláčiková Emília Mgr. Člen PK SJL, TEVLiterárny
Klasovitá Petra Mgr. Člen PK SJL, OBNFolklórny
Popelka Branislav MGR. Člen PK NBV---

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA