Predmetová komisia: Odborná - elektro

Oznamy

V pondelok 29.02.2016 - nástup do školy!

A tvrdo príprava na praktické maturity! Čaká nás veľa práce!

Účasť SPŠE Piešťany na celoštátnom kole súťaže ZENIT 2015.

ZENIT.

Kraj ocenil najlepších študentov.

19.11.2014 Trnavský samosprávny kraj ako každoročne

pri príležitosti Dňa študentstva ocenil tých najlepších

študentov stredných škôl, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej

pôsobnosti. Nás teší, že medzi nimi bol aj žiak IV.C triedy

našej školy Michal Košík - za výborné študijné výsledky a

mimoriadne úspechy v súťažiach v elektronike.

Ing. Nitran, predseda PK.

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA