Predmetová komisia: Odborná - elektro

Členovia komisie

Priezvisko Meno Titul Pozícia Aprobácia Krúžok
NITRAN Ján Ing. Predseda PK Elektrotechnika---
BURAN Peter Ing. Člen PK Elektrotechnika---
TUCHSCHER Ľubomír Ing. Člen PK ElektrotechnikaBowling
POSPIECH Cyril Ing. Člen PK Elektrotechnika---
MURÍN Alexander Ing. Člen PK Elektrotechnika---
MIKLÁŠ Jaroslav Ing. Člen PK Elektrotechnika---
MAREK Milan Mgr. Člen PK Odborné predmety---
MARTINKOVIČOVÁ Marta Ing. Člen PK Elektrotechnika---
PETRUŚOVá Nataša Člen PK Elektrotechnika---
GRMANOVÁ Emília Ing. Člen PK Elektrotechnika, výpočtová technika---
HRČKA Anton Ing. Člen PK Elektrotechnika---
GAJDOŠOVÁ Natália Ing. Člen PK Elektrotechnika, Telekomunikácie---
DRAGULA Jozef Ing. Člen PK Elektrotechnika, Výpočtová technikaRobotický
GABRIS Juraj Ing. Člen PK odborné predmetyRealizácia a programovanie mikropočítačov

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA