Predmetová komisia: Odborná - elektro

Členovia komisie

Priezvisko Meno Titul Pozícia Aprobácia Krúžok
POSPÍŠILOVÁ Anna Ing. Predseda PK Technické kreslenie, Elektrotechnológia---
GABRIS Juraj Ing. Člen PK ElektrotechnikaRealizácia a programovanie mikropočítačov
SUCHOPA Milan Mgr. Člen PK Elektrotechnika---
TUCHSCHER Ľubomír Ing. Člen PK ElektrotechnikaBowling
POSPIECH Cyril Ing. Člen PK Elektrotechnika---
NITRAN Ján Ing. Člen PK Elektrotechnika---
MURÍN Alexander Ing. Člen PK Elektrotechnika---
MIKLÁŠ Jaroslav Ing. Člen PK Elektrotechnika---
MAREK Milan Mgr. Člen PK Odborné predmety---
ORVISKÝ Jaroslav Ing. Člen PK Technické kreslenie---
PETRUŠOVÁ Nataša Mgr. Člen PK Elektrotechnika---
GRMANOVÁ Emília Ing. Člen PK Elektrotechnika, výpočtová technika---
HRČKA Anton Ing. Člen PK Elektrotechnika---
GAJDOŠOVÁ Natália Ing. Člen PK Elektrotechnika, Telekomunikácie---
DRAGULA Jozef Ing. Člen PK Elektrotechnika, Výpočtová technikaRobotický
BURAN Peter Ing. Člen PK Elektrotechnika---

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA