Súťaže

4. KOŽAZ tried 3.A a 3.C Vyšná Boca 29.9. - 3.10.2014 [PK TEV]

Súčasťou výchovy a vzdelávania na našej škole je aj absolvovanie Kurzu ochrany života a zdravia v 3. ročníku štúdia. Triedy 3.A a 3.C ho absolvovali externou formou v prekrásnom prostredí Liptova  v turistickom stredisku Vyšná Boca. Cieľom kurzu bolo spoznať ďalší prekrásny kút Slovenska, naučiť sa niečo o táborení a prežití v prírode, byť schopný poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch a  nehodách, zvládnuť základy topografie a práce s mapou a buzolou.   Ako bonus sa študenti zoznámili so základmi streľby zo vzduchovky a mohli si medzi sebou zmerať sily. Keďže počasie vydržalo len prvé dva dni, tak sme tú najťažšiu túru absolvovali hneď 2. deň - a to na najvyšší  vrch Nízkych Tatier 2.043 m vysoký Ďumbier ( vrcholové družstvo viď. fotogaléria). Túra na rozhľadňu v Nižnej Boci bola len obyčajná "prechádzka". Výsledky streleckej súťaže: Študentky : 1. Radošinská Jana 3.A  94 b., 2. Vančová Katarína 74 b., 3. Korvínová Paulína 73 b. Študenti : 1.Chmelá Pavol 3.C 93 b., 2. Dudáš Jakub 3.C 91 b., Vančo Martin 3.C 90 b.

[ 18. 01. 2015 ]

3. 8. ročník Minimaratónu SPŠE [PK TEV]

 Na 2.októbra 2014 predseda TTSK  Ing. Tibor Mikuš vyhlásil Deň Trnavského samosprávneho kraja. V rámci tejto výzvy naša škola  pripravila pre študentov športové akcie - 8. ročník tradičného minimaratónu - 4, 2 km a sledovanie hokejového extraligového zápasu  ŠHK 37 Piešťany - SR 20. Zaujímavejší bol určite náš  "priemyslovácky minimaratón", pretože hokej skončil chudobným výsledkom  1 : 0             pre Piešťany. Trať v parku okolo futbalového štadióna v dĺžke približne 4,2 km zvládlo a bolo ochotných absolvovať 64 chlapcov a 9 dievčat. Veľká pochvala ! ! ! Z celkového počtu 400 žiakov školy to nie je práve dobrá vizitka. Jeden z nich bol p. prof. Fapšo, niekoľkonásobný účastník slávneho Košického maratónu.  A výsledky? V podstate ani neboli podstatné. Šlo o to , aby sme v tento deň urobili niečo pre svoje zdravie,  pre radosť z pohybu a hlavne pre zábavu.  Niekto to odbehol, niekto to odchodil...Víťazom Minimaratónu 2014 sa stal Koval Pavol z 1.B triedy a u dievčat Terka Moravanská z triedy 1.A. Paľko  Koval a p. prof Mikláš doviedli triedu 1. B k celkovému víťazstvu               za najväčší počet účastníkov na Minimaratóne. a k sladkej odmene. Tak čo, prekonáme  na budúci rok 2015 počet účastníkov 63 chlapcov ( 53 bežiacich + 10 kráčajúcich ), 9 dievčat (3 bežiace + 6  kráčajúcich ), 1 učiteľ ( Fapšo ) ? ? ? Výsledková listina a foto viď fotogaléria

[ 18. 01. 2015 ]

2. Cezpoľný beh študentov stredných škôl [PK TEV]

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu SR v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách vyhlasuje rôzne súťaže, výsledky ktorých sa započítavajú do bodovania škôl.  Práve okresné kolo v  cezpoľnom behu je jednou z tých súťaží. A tak sme sa snažili postaviť čo najlepšie družstvá  chlapcov a dievčat. S chlapcami to ešte išlo, pretože máme dobrý výber, ale čo dievčatá... Máme ich na škole málo a sú vzácne. Preto patrí veľká vďaka dievčatám, ktoré boli ochotné reprezentovať školu a odbehnúť  30.septembra 2014           na Lodenici v Piešťanoch 3 km - Terézia Moravanská 1.A, Erika Sláviková 2.A, Viktória Gvuščová 2.A. Dievčatá obsadili ako družstvo 3. miesto a Terka Moravanská skončila v  okrese na krásnom 7. mieste. No a chlapci  ako družstvo síce skončili na 4. mieste, ale náš najlepší bežec Jakub Filín z 2.D triedy bol po chorobe, to ovplyvnilo jeho výkon a skončil až na 17. mieste.Chlapci bežali asi 4 km. Miloš Potrok 7. miesto, Filip Godál 14. miesto, Martin Straka 16. miesto,Adam Rác 19. miesto, Peter Šulgan 22.miesto, náhradník Andrej Gross. Vďaka patrí p. prof. Fapšovi, ktorý bol vedúci družstva a urobil aj fotodokumentáciu -viď fotogaléria.

[ 05. 10. 2016 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť PARADIGMA