Školský vzdelávací program

ŠkVP ELE na školský rok 2016/2017

ŠkVP TIS na školský rok 2016/2017

Charakteristika jednotlivých predmetov pre študijné odbory TIS a ELE

[ 20. 11. 2014 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA