Organizácia školského roka

Vyučovanie

05. 09. 2016 - 31. 01. 20171. polrok
01. 02. 2017 - 30. 06. 20172. polrok

Zasadnutie pedagogickej rady

21. 11. 2016priebežné hodnotenie za 1.štvrťrok
23. 01. 2017klasifikačná porada za 1.polrok
03. 04. 2017priebežné hodnotenie za 3. štvrťrok
16. 05. 2017klasifikačná porada za 2. polrok pre triedy 4.A, 4.B, 4.C, 4.D
26. 06. 2017klasifikačná porada za 2.polrok pre ostatné triedy

Schôdze Rady rodičov

22. 09. 20161. schôdza
24. 11. 20162. schôdza
26. 01. 20173. schôdza
06. 04. 20174. schôdza

Prázdniny

28. 10. 2016 - 02. 11. 2016Jesenné prázdniny
23. 12. 2016 - 09. 01. 2017Vianočné prázdniny
03. 02. 2017 - 06. 02. 2017Polročné prázdniny
20. 02. 2017 - 27. 02. 2017Jarné prázdniny
13. 04. 2017 - 19. 04. 2017Veľkonočné prázdniny
03. 07. 2017 - 04. 09. 2017Letné prázdniny

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť PARADIGMA