Organizácia školského roka

Vyučovanie

04. 09. 2017 - 31. 01. 20181. polrok
01. 02. 2018 - 29. 06. 20182. polrok

Zasadnutie pedagogickej rady

20. 11. 2017priebežné hodnotenie za 1.štvrťrok
22. 01. 2018klasifikačná porada za 1.polrok
16. 04. 2018priebežné hodnotenie za 3. štvrťrok
16. 05. 2018klasifikačná porada za 2. polrok pre triedy 4.A, 4.B, 4.C, 4.D
27. 06. 2018klasifikačná porada za 2.polrok pre ostatné triedy

Schôdze Rady rodičov

21. 09. 20171. schôdza
23. 11. 20172. schôdza - konzultácie
25. 01. 20183. schôdza
19. 04. 20184. schôdza

Prázdniny

30. 10. 2017 - 02. 11. 2017Jesenné prázdniny
23. 12. 2017 - 08. 01. 2018Vianočné prázdniny
02. 02. 2018 - 05. 02. 2018Polročné prázdniny
05. 03. 2018 - 12. 03. 2018Jarné prázdniny
29. 03. 2018 - 04. 04. 2018Veľkonočné prázdniny
02. 07. 2018 - 03. 09. 2018Letné prázdniny

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA