Zmluvy

 

1.1. Dodatok k zmluve č.2  01.02.2011 nepodpísané

Predmet: Dodávka a odber tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia a.s

 

1.2. Dodatok k zmluve č. 2  01.02.2011 podpísaná

Predmet: Dodávka a odber tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia a.s

2.1 Zmluva   01. 01. 2011 nepodpísaná

Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny

Dodávateľ:  DUOZ Slavomír Brtáň

2.2. Zmluva  01.01. 2011  podpísaná

Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny

Dodávateľ: DUOZ Slavomír Brtáň

3.1. Zmluva 01.01.2011 nepodpísaná

Predmet: Pekárenské a cukrárske výrobky

Dodávateľ: Veľkopek a.s

3.2. Zmluva 01.01.2011 podpísaná

Predmet: Pekárenské a cukrárske výrobky

Dodávateľ: Veľkopek a.s

4.1. Zmluva 01.01. 2011 Nepodpísaná

Predmet: Potravinársky tovar

Dodávateľ: Demifood, s.r.o

4.2. Zmluva 01.01. 2011 Podpísaná

Predmet: Potravinársky tovar

Dodávateľ: Demifood, s.r.o 

5. 1. Zmluva 01. 1. 2011 Nepodpísaná

Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Dodávateľ: Jakub Ilavský s.r.o Trenčín

5. 2. Zmluva 01. 1. 2011 Podpísaná

Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Dodávateľ: Jakub Ilavský s.r.o Trenčín

Zmluva 01. 09. 2011 Podpísaná

Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Dodávateľ: Jakub Ilavský s.r.o Trenčín

Zmluva č. 133/2011  28. 09. 2011

Predmet: Dodávka hydiny a hydinových výrobkov

Dodávateľ: HYZA a.s. Topoľčany

Poistná zmluva č. 23 -1 -1327   19. 09. 2011

Predmet: Úrazové poistenie žiakov - 118

Dodávateľ: Union poisťovňa a.s.

Poistná zmluva č. 23 -3 -1181   14. 11. 2011

Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy

Dodávateľ: Union poisťovňa a.s.

Zmluva 02. 09. 2011

Predmet: Rastlinné oleje školská jedáleň

Dodávateľ: MIM system s.r.o.

Zmluva 01. 01. 2012

Predmet: Kŕmny odpad

Dodávateľ: Denisa Klucová

Zmluva 07. 02. 2012

Predmet: Zmluva o bežnom účte

Dodávateľ: Slovenská sporiteľňa

Príloha č. 1 k zmluve o bežnom účte

Predmet: VOP

Dodávateľ:Slovenská sporiteľňa

Príloha č. 2 k zmluve o bežnom účte

Predmet: Sadzobník

Dodávateľ:Slovenská sporiteľňa

Príloha č. 3 k zmluve o bežnom účte

Predmet: OP el. služieb

Dodávateľ:Slovenská sporiteľňa

Zmluva č. 23-1-1973 06.09. 2013

Predmet: Úrazové poistenie žiakov na šk. rok 2013/2014

Dodávateľ: Union poisťovňa

 

Späť Zmluvy, objednávky, faktúry, verejné obstarávanie

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA