Objednávky

5.1 Objednávka č. 1-2/2011  03. 01. 2011

Predmet: Publikácia "Čo má vedieť účtovníčka"

Podávateľ: AJFA AVIS s.r.o

6.1. Objednávka č. 0004/2011 26. 01. 2011

Predmet: Oprava umývačky riadu

Dodávateľ: Miroslav Prvý RSP

6.2. Objednávka č. 0004/2011 26. 01. 2011 podpísaná

Predmet: Oprava umývačky riadu

Dodávateľ: Miroslav Prvý RSP

7.1. Objednávka č. 5-1-11  31. 01. 2011

Predmet: Publikácia Didaktika

Dodávateľ: Jura Edition, s.r.o

7.2. Objednávka č. 5-1-11  31. 01. 2011 podpísaná

Predmet: Publikácia Didaktika

Dodávateľ: Jura Edition, s.r.o

8. 1. Objednávka č. 0007/2011  02. 02.2011

Predmet: Revízia hasiacich zariadení na škole a ŠI

Dodávateľ: Zahastom, s.r.o

8. 2. Objednávka č. 0007/2011  02. 02.2011 Podpísaná

Predmet: Revízia hasiacich zariadení na škole a ŠI

Dodávateľ: Zahastom, s.r.o

9.1. Objednávka č. 0006/2011  02. 02. 2011

Predmet: Toner

Dodávateľ: ATEC s.r.o

9.2. Objednávka č. 0006/2011  02. 02. 2011 Podpísaná

Predmet: Toner

Dodávateľ: ATEC s.r.o

10. 1 Objednávka č. 0008/11  07. 02. 2011  čistá

Predmet: Servis programu na ŠJ

Dodávateľ: GLS Software Kbely

11.1 Objednávka č. 0009/11  09. 03. 2011  čistá

Predmet: Stravné lístky

Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner, s. r. o 

Objednávka č. 0009/11    04. 03. 2011  čistá

Predmet: Zvodné rúry a redukcia

Dodávateľ: Mi Ro To, Piešťany

Objednávka č. 0010/11    09. 03. 2011  čistá

Predmet: Stravné lístky

Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner, s. r. o

Objednávka č. 0011/11   25. 03. 2011

Predmet: Toner ECOTec HP

Dodávateľ: ATEC  s.r.o Piešťany

Objednávka č. 0012/11   29. 03. 2011

Predmet: Kancelársky materiál

Dodávateľ: MaBaK s.r.o Piešťany

Objednávka č. 013/11  04. 04. 2011

Predmet: Čistiace prostriedky

Dodávateľ: PEMAS Lužiank

Objednávka č. 0004/12 01. 02. 2012

Predmet: Igelitové vrecia a tlačivá

Dodávateľ: GRAND ROYAL s.r.o.

Objednávka 003/12 01. 02. 2012

Predmet: Topánky pre kuchárku

Dodávateľ: ACKO M. PIKNOVÁ ROZLIČNÝ TOVAR RAKOVICE

Objednávka 001/12 01. 02. 2012

Predmet: Zviazanie triednych kníh a denných záznamov

Dodávateľ: HELENA RICHTARIKOVÁ KNIHV POVAŽSKÁ BYSTRICA

Objednávka 002/12 01. 02. 2012

Predmet: Toner Lexmark

Dodávateľ:Grand Royal s.r.o. Piešťany

Objednávka č. 005/12 14. 02. 2012

Predmet: Toner do kopírky

Dodávateľ:Faxcopy s.r.o

Objednávka č. 007/12 17. 2. 2012

Predmet: Revízie elektrospotrebičov

Dodávateľ: MK Service Piešťany

Objednávka č. 008/12 24. 2. 2012

Predmet: Revízie elektrospotrebičov

Dodávateľ: MK Service Piešťany

Objednávka č. 006/12 21. 2. 2012

Predmet: Pisoár nad omietku zátka na umývadlo

Dodávateľ:Aquacentrum SK s.r.o.

Objednávka č. 009/12 24. 2. 2012

Predmet: Čistiace prostriedky

Dodávateľ: Solvent SK s.r.o.

Objednávka č. 010/12 27. 2. 2012

Predmet: Soľ do umývačky riadu

Dodávateľ: Pavol Táborský Veľké Orvište

Objednávka č. 011/12 13. 03. 2012

Predmet:Oprava a STK automobilu Renault Kango

Dodávateľ: Milan Bodo, autoopravovňa Ratnovce

Objednávka č. 012/12 16. 3. 2012

Predmet: Revízie elektrospotrebičov na ŠJ a ŠI

Dodávateľ: MK Service Piešťany

Objednávka č. 013/12 16. 3. 2012

Predmet: Prívod el. energie do škrabky na zemiaky

Dodávateľ: NDX, s.r.o.Sládkovičova 10, 921 01 Pieštany

Objednávka č. 014/12 20. 4. 2012

Predmet: Kancelárske potreby

Dodávateľ: LEMAX Milan Letovanec

Objednávka č. 015/12 02. 04. 2012

Predmet: Prenájom priestorov

Dodávateľ: Reštaurácia hotela Piešťany

Objednávka č. 016/12 05. 03. 2012

Predmet: Tonery

Dodávateľ: Grand Royal Piešťany

Objednávka č. 017/12 18. 04. 2012

Predmet: Drezová batéria a membrána

Dodávateľ: Aquacentrum Piešťany

Objednávka č. 019/12 19. 04. 2012

Predmet: Stravné lístky

Dodávateľ:Le cheque dejenuer s.r.o. Bratislava

Objednávka č. 018/12 17. 04. 2012

Predmet:Pánska vesta pre folkl. súbor Slnečnica

Dodávateľ:Iveta Smileková, Detvianske ľudové umenie,Detva

Objednávka č. 0020/12 19. 04. 2012

Predmet:Oprava kuchynského zariadenia

Dodávateľ:Peter Holec Jaz servis, Chtelnica

Objednávka č. 0026/12 21. 05. 2012

Predmet:Oprava automobilu aSTK

Dodávateľ:Milan BODO autoopravovňa Ratnovce

Objednávka č. 0024/12 07. 05. 2012

Predmet:Oprava kopírky

Dodávateľ:Signál Piešťany

Objednávka č. 0025/12 21. 05. 2012

Predmet:Aktualizačná odborná príprava pedagogických zamestnancov

Dodávateľ:MK Servis Piešťany

Objednávka č. 002712 28. 05. 2012

Predmet: Toner do Lexmark

Dodávateľ: MaBaK s.r.o Piešťany

Objednávka č. 0028/12 09. 05. 2012

Predmet: Notebook IBM

Dodávateľ: Top AZ Elektro, s.r.o. Piešťany

Objednávka č. 0029/12   04.06.2012

Predmet: Ťažidlo na dvere

Dodávateľ: Kľúčová služba Nezbeda Radovský, Piešťany

Objednávka č. 0030/12   01.06.2012

Predmet: Toner do Lexmark

Dodávateľ: GRAND ROYAL s.r.o., Piešťany

Objednávka č. 0033/12 26.06.2012

Predmet: Toner do HP

Dodávateľ: MaBaK s.r.o., Piešťany

Objednávka č. 0038/12  28.08.2012

Predmet: Viazanie katalógov

Dodávateľ:Ľubica Dedičová ,Kníhiazačské práce, Považská Bystrica

Objednávka č. 0039/12 16.08.2012

Predmet: Čistiace prostriedky pre kuchyňu

Dodávateľ: Banchem, s.r.o, Dunajská Streda

Objednávka č. 0040/12 16.08.2012

Predmet: Soľ do umývačky riadu pre kuchyňu

Dodávateľ: Pavol Táborský, VeľkéOorvište

Objednávka č. 0041/12 03.09.2012

Predmet: Kancelárske potreby

Dodávateľ: LEMAX Trnava

Objednávka č. 00416/12 01.10.2012

Predmet: Kancelárske potreby

Dodávateľ: LEMAX Trnava

Objednávka č. 0047/12 22.10.2012

Predmet:Žiarovky

Dodávateľ: SVENTEX Nové Zámky, pobočka Piešťany

Objednávka č. 0048/12 22. 10. .2012

Predmet: Toner

Dodávateľ: FAX COPY Bratislava

Objednávka č. 0049/12 25. 10. 2012

Predmet: Alkalické baterky

Dodávateľ: Alset eu s.r.o, Piešťany

Objednávka č. 0051/12 31. 10. 2012

Predmet: MSA-FQC

Dodávateľ:BSP Softwaredistribution a.s.,Prepoštská 8, 81101 Bratislava

Objednávka č. 0052/12 24. 10. 2012

Predmet:Kancelárske potreby

Dodávateľ: LEMAX - MILAN LETOVANEC, Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava

Objednávka č. 0053/12 06. 11. 2012

Predmet:Tonery

Dodávateľ: LEMAX - MILAN LETOVANEC, Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava

Objednávka č. 0054/12 19. 11. 2012

Predmet:Oprava žalúzií

Dodávateľ: EUROTHERM PLUS, s.r.o. Sladkovičova 10, 92101 Piešťany

Objednávka č. 0055/12 20. 11. 2012

Predmet:Kancelárske potreby

Dodávateľ: LEMAX - MILAN LETOVANEC, Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava

Objednávka č. 0056/12 26. 11. 2012

Predmet:Tonery

Dodávateľ: LEMAX - MILAN LETOVANEC, Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava

Objednávka č. 0060/12 03 .12. 2012

Predmet:Sklo na vitrínu

Dodávateľ:GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.,Emila Belluša 16, 92101 Piešťany

Objednávka č. 0061/12 05 .12. 2012

Predmet:Inzercia

Dodávateľ:A.B.PIEŠŤANY,s.r.o.,Vajanskeho 58, 92101 Piešťany

Objednávka č. 0062/12 07 .12. 2012

Predmet:Kancelárske potreby

Dodávateľ:LEMAX - MILAN LETOVANEC,Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava

Objednávka č. 0063/12 10 .12. 2012

Predmet:Toner

Dodávateľ:LEMAX - MILAN LETOVANEC,Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava

Objednávka č. 0064/12 10 .12. 2012

Predmet:Elektromateriál

Dodávateľ:Kabát Martin GSM,Brezová 14,92101 Pieštany

Objednávka č. 0065/12 11.12. 2012

Predmet:Čistiace a kancelárske potreby

Dodávateľ:MaBaK s.r.o.,Fándlyho 7174/11,92101 Piešťany

Objednávka č. 0066/12 12. 12. 2012

Predmet:Poťahy do auta

Dodávateľ:ELA CAR s.r.o.,Bratislavská 153, 921 01 Pieštany

Objednávka č. 0067/12 12. 12. 2012

Predmet: Spotrebný materiál

Dodávateľ: AGE spol.s.r.o., A. Hlinku 60, 92101 Piešťany

Objednávka č. 0069/12 14. 12. 2012

Predmet: Kuchynské potreby

Dodávateľ:BARTOVIC PETER, Teplická 40, 92101 Piešťany

Objednávka č. 0070/12 12. 12. 2012

Predmet: Zviazanie zákonov

Dodávateľ: HELENA RICHTÁRIKOVÁ,  KNIHV. Štúrova 12, 01701 Považská Bystrica

Späť Zmluvy, objednávky, faktúry, verejné obstarávanie

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA