Faktúry

Faktúra č. 211010036 10.01.2011 

Predmet: Dodávka elektrickej energie

Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o

 

Faktúra č. 2110100137 10. 01. 2011

Predmet: Dodávka elektrickej energie

Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o

 

Faktúra č. 7321850452 10. 01. 2011

Predmet: Dodávka zemného plynu

Dodávateľ: SPP

 

Faktúra č. 73583/2011 10.01.2011

Predmet: Čo má vedieť účtovníčka

Dodávateľ: Alfa+Avis s.r.o

 

Faktúra č. 447/11 10.01.2011

Predmet: Časopis BOZP

Dodávateľ: Turčianske vydavateľstvo

 

Faktúra č. 11101030  24. 10. 2011

Predmet: Ochrana školy

Dodávateľ: ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o

 

Faktúra č.11101029  24. 01. 2011

Predmet: Ochrana ŠI

Dodávateľ: ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o

 

Faktúra č. 210605977  17. 01. 2011

Predmet: Vodné, stočné

Dodávateľ: TAVOS, a.s

 

Faktúra č. 10122364  10.01. 2011

Predmet: Ochrana ŠI

Dodávateľ: ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o

 

Faktúra č. 10122365  10.01.2011

Predmet: Ochrana školy

Dodávateľ: ŽOS bezpečnosť, spol.s.r.o

 

Faktúra č. 107110415  10.01.2011

Predmet: Dodávka tepla a teplej vody

Dodávateľ: Dalkia, a.s

 

Faktúra č. Rf/0016/11 13.01.2011

Predmet: telefónne poplatky

Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj

 

Faktúra č. 11010  01.02.2011

Predmet: Oprava umývačky riadu

Dodávateľ: Miroslav Prvý RSP

 

Faktúra č. 420110167   01. 02. 2011

Predmet: Seminár k novinkám PAM 26.00

Dodávateľ: VEMA, s. r. o

 

Faktúra č. 2011025  01.02.2011

Predmet: Bezpečnostné vložky FAB

Dodávateľ: Kľúčová služba Nezbeda Radovský

 

Faktúra č. 6300146864  02.02.2011

Predmet: Dodávka zemného plynu

Dodávateľ: SPP

 

Faktúra č. 0092011  04:02.2011

Predmet: Zviazanie Denný záznam a Triedny výkaz

Dodávateľ: Helena Rychtáriková, Kníhviazačské práce

Faktúra č. 2110201418  07.  02. 2011 

Predmet: Dodávka elektriny

Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o

Faktúra č. 016/2011  07. 02. 2011

Predmet: Vykonanie kontroly zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov

Dodávateľ: ZAHASTOM s . r o

Faktúra č. 6.111730  07. 02. 2011

Predmet: Hlasové služby

Dodávateľ: T Mobile

Faktúra č. 1111110031  07. 02. 2011

Predmet: Dodávka tepla

Dodávateľ: Dalkia a.s

Faktúra č. 2011200364  07. 02. 2011

Predmet: Ochrana objektov škola

Dodávateľ: ŽOS Bezpečnosť, s.r.o

Faktúra č. 11101391  07. 02. 2011

Predmet: Ochrana objektov škola

Dodávateľ: ŽOS Bezpečnosť, s.r.o

Faktúra č. 11101392   07. 02.  2011

Predmet: Ochrana objektov škola

Dodávateľ: ŽOS Bezpečnosť, s.r.o

Faktúra č. 2011200365  07. 02. 2011

Predmet: Ochrana objektov škola

Dodávateľ: ŽOS Bezpečnosť, s.r.o

Faktúra č. Rf/0111/11  16. 02. 2011

Predmet: Telefónne poplatky za 1/2011

Dodávateľ: TTSK 

Faktúra č. 20201/13   14. 02. 2011

Predmet: Oprava softwaru v ŠJ

Dodávateľ: GLS - Software Gbely

Faktúra č. 2702132   24. 02. 2011

Predmet: Hospodárske noviny

Dodávateľ: Ecopres Bratislava

Faktúra č. VTT0174/2008-3110100326  21. 02. 2011

Predmet: Dodávka elektrickej energie škola 

Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o

Faktúra č. ZTT0174/2008-2110303123   02. 03. 2011

Predmet: Dodávka elektrickej energie ŠI

Dodávateľ: Magna E. A. s.r.o

Faktúra č.7316944103   03. 03. 2011

Predmet: Dodávka zemného plynu ŠI

Dodávateľ: SPP

Platobný výmer č. 8724100749   04. 03. 2011

Predmet: Poplatok za komunálny odpad

Dodávateľ: Mesto Piešťany

Faktúra č.1111110061 04. 03. 2011

Predmet: Dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia a.s.

Faktúra č. 0911 434 088 begin_of_the_skype_highlighting            0911 434 088      end_of_the_skype_highlighting  11. 03. 2011

Predmet: Hlasové služby

Dodávateľ: T Mobile

Faktúra č. 11102023  09. 03. 2011

Predmet: Ochrana objektov ŠI

Dodávateľ: ŽOS Bezpečnosť, Trnava

Faktúra č. 2011201624  09. 03. 2011

Predmet: Ochrana objektov ŠI

Dodávateľ: ŽOS Bezpečnosť, Trnava

Faktúra č. 11102024  09. 03. 2011

Predmet: Ochrana objektov ŠI

Dodávateľ: ŽOS Bezpečnosť, Trnava

Faktúra č. 2011201623  09. 03. 2011

Predmet: Ochrana objektov ŠI

Dodávateľ: ŽOS Bezpečnosť, Trnava

Faktúra č. 8101026664  09. 03. 2011

Predmet: Jedálne kupóny

Dodávateľ: Le Hceque Dejeuner, s.r.o Bratislava

Faktúra č. 11003  08. 03. 2011

Predmet: Zvodová rúra

Dodávateľ: Mi RoTo Piešťany

Faktúra č. 11002  08. 03. 2011

Predmet: Zvodová rúra

Dodávateľ: Mi Ro To Piešťany

Faktúra č. VTT017/2008-3110200646  15. 03. 2011

Predmet: Dodávka silovej elektriny škola

Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o

Faktúra č. Rf/0207/11   16. 03. 2011

Predmet: Telefónne poplatky

Dodávateľ: TSK Trnava

Faktúra č. 10379/2011  16. 03. 2011

Predmet: Daň z nehnuteľnosti na r. 2011

Dodávateľ: Mesto Piešťany

Faktúra č. 4200110557  28. 03. 2011

Predmet: VEMA seminár

Dodávateľ: Vema s.r.o. Bratislava

Faktúra č. FVE-20/2011   30. 03. 2011

Predmet: RT Toner ECOTec HP

Dodávateľ: ATEC s.r.o  Piešťany

Faktúra č. 10110174   30. 03. 2011

Predmet: Kancelárske potreby

Dodávateľ: MaBaK s.r.o  Piešťany

Faktúra č. 2119001339   07. 04. 2011

Predmet: Zbierka zákonov r. 2011

Dodávateľ: Poradca podnikateľa Žilina

Faktúra č. 1111110131   07. 04. 2011

Predmet: Dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia

Faktúra č. 6.111730   07. 04. 2011

Predmet: Mesačné poplatky

Dodávateľ: T Mobile

Faktúra č. 11103033   07. 04. 2011

Predmet: Ochrana školy

Dodávateľ: ŽOS Bezpečnosť Trnava

Faktúra č. 11103032   07. 04. 2011

Predmet: Ochrana školy

Dodávateľ: ŽOS Bezpečnosť Trnava

Faktúra č. 2011201955   07. 04. 2011

Predmet: Ochrana školy

Dodávateľ: ŽOS Bezpečnosť Trnava

Faktúra č. 2011201972   07. 04. 2011

Predmet: Ochrana školy

Dodávateľ: ŽOS Bezpečnosť Trnava

Faktúra č. 20801878   07. 04. 2011

Predmet: Čistiace prostriedky

Dodávateľ: PEMAS Lužianky

Faktúra č. 6300146864   07. 04. 2011

Predmet: Dodávka zemného plynu

Dodávateľ: SPP

Faktúra č. 48/2011  12. 04. 2011

Predmet: Zmluvný technik BOZP

Dodávateľ: ENSARA Piešťany

Faktúra č. VTT0174/2008 begin_of_the_skype_highlighting            174/2008      end_of_the_skype_highlighting-3110300931   14. 04. 2011

Predmet: Dodávka silovej elektriny škola

Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o

Faktúra č.111110165   06.05.2011

Predmet: Dodávka tepla a teplej vody

Dodávateľ: Dalkia, a.s

Faktúra č. VTT 174/2008 begin_of_the_skype_highlighting            174/2008      end_of_the_skype_highlighting -3110401472            174/2008      end_of_the_skype_highlighting 12. 05. 2011

Predmet: Dodávka silovej elektriny škola

Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o

Faktúra č. 1111110195   08. 06. 2011

Predmet: Dodávka tep. energie škola

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

Faktúra č. 1111110233   07. 07. 2011

Predmet: Dodávka tep. energie škola

Dodávateľ: Dalkia, a.s

Faktúra č. 111110267  05. 08. 2011

Predmet: Dodávka tep. energie škola

Dodávateľ: Dalkia,a.s

Faktúra č. 1111110301   08. 09. 2011

Predmet: Dodávka tep.energie škola

Dodávateľ: Dalkia, a.s

Faktúra č. 1111110336  06. 10 2011

Predmet: Dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia a.s.

Faktúra č.1111110371  16. 11. 2011

Predmet: Dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia a.s.

Faktúra č. VTT017/2008 - 3111003962   09. 11. 2011

Predmet: Dodávka elektrickej energie

Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.

Faktúra č . 1111110408   08. 12. 2011

Predmet: Dodávka tep. energie škola

Dodávateľ: Dalkia,a.s

Faktúra č. 1111110446  09. 01. 2012

Predmet: Dodávka tepla a teplej vody

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

Faktúra č. VTT0174/2008-1311005535   12. 01. 2012

Predmet: Dodávka silovej elektriny

Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

Faktúra č.112103707   23. 01. 2012

Predmet:  potraviny - filé

Dodávateľ: NOWACO Slovakia s.r.o.

Faktúra č. 1211110037  07. 02. 2012

Predmet: Dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

Faktúra č. 1211110075 08. 03. 2012

Predmet: Dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

Faktúra č. 2012006 08. 03.2012

Predmet: Odb. prehliadka a odb. skúška (revízie) elektrických spotrebičov a el. ručného náradia

Dodávateľ: MKS Service Piešťany

Faktúra č. VTT0174/2008-131200678   12. 03. 2012

Predmet: Dodávka silovej elektriny

Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o.

Faktúra č. FV-32/2012 15. 03. 2012

Predmet: Oprava vozidla Renault kango a STK

Dodávateľ: Autoopravovňa Milan Boďo, Ratnovce.

Rozhodnutie č. 1022205688 15. 03. 2012

Predmet: Daň z nehnuteľnosti na r. 2012

Dodávateľ: Mesto Piešťany

Faktúra č. FV120123 15. 03. 2012

Predmet: kancelárske potreby

Dodávateľ: LEMAX

Faktúra č. VTT174/2008 1312001268 17. 04. 2012

Predmet: dodávka silovej elektriny

Dodávateľ: MAGNA EA. s.r.o.

Faktúra č. Rf/0298/12 18. 04. 2012

Predmet: Telefónne poplatky

Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Faktúra č. 12111100189 09. 05. 2012

Predmet: Dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

Faktúra č. VTT0174/2008-1312001493 10.05.2012

Predmet: Dodávka elektrickej energie

Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o

Faktúra č. 212605339 15. 05. 2012

Predmet: Vodné a stočné

Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť s.s. Piešťany

Faktúra č. 212101207 13. 06. 2012

Predmet: Vodné a stočné

Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť s.s. Piešťany

Faktúra č. Rf /0486/12 18. 06. 2012

Predmet: Refundácia

Dodávateľ: VÚC Trnava

Faktúra č. 1122205010 21. 06. 2012

Predmet: Tlačivá

Dodávateľ: ŠEVT Bratislava

Faktúra č. VTT0174/2008-1312002610 09.07.2012

Predmet: Dodávka elektrickej energie

Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o

Faktúra č. 05/07/12 09. 07 2012

Predmet: Protipožiarna ochrana

Dodávateľ:Pavol Uváček  Piešťany

Faktúra č. 6300146864 11.07.2011

Predmet: Dodávka zemného plynu

Dodávateľ: SPP

Faktúra č. 12144 11.07.2011

Predmet: Služby práčovne

Dodávateľ: Prama Clean

Faktúra č. 7207015358 13.07.2011

Predmet: Služby mobilnej siete

Dodávateľ: T mobile

Faktúra č. 212608885 13.07.2011

Predmet: Vodné stočné

Dodávateľ: Tavos a.s. Piešťany

Faktúra č. 0174/2008-1212015057  04.09.2012

Predmet: Dodávka elektrickej energie

Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o

Faktúra č. 1211110341 06. 09. 2012

Predmet: Dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: Dalkia, a.s.

Faktúra č. 1312003581 11.09.2012

Predmet: Dodávka elektrickej energie

Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o

Faktúra č. 120416 14.09.2012

Predmet: Kancelárske potreby

Dodávateľ: LEMAX Trnava

Faktúra č. 120423   14.09.2012

Predmet: Toner

Dodávateľ: LEMAX Trnava

Faktúra č. 1211110379  05.10.2012

Predmet: Dodávka tepla a teplej vody

Dodávateľ: Dalkia, a.s

Faktúra č. 120448 05. 10. 2012

Predmet: Toner

Dodávateľ: LEMAX Trnava

Faktúra č. 120489 05.10.2012

Predmet: Toner

Dodávateľ: LEMAX Trnava

Faktúra č. 02/10/2012 04.10.2012

Predmet: Ochrana pred požiarmi

Dodávateľ: Pavol Uváček, Piešťany

Faktúra č. ZTT174/2008 1212017113 04. 10. 2012

Predmet: dodávka silovej elektriny

Dodávateľ: MAGNA EA. s.r.o.

Faktúra č. 120100874 09. 10. 2012

Predmet: Inzercia v AB

Dodávateľ: A. B. Piešťany

Faktúra č. 91-2-0002871 08. 10. 2012

Predmet: ASC Agenda

Dodávateľ: A.S.C. Bratislava  s.r.o.

Faktúra č. VTT0174/2008-1312004103 08. 10. 2012

Predmet: Dodávka silovej elektriny

Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o .Piešťany

Faktúra č. 7327429465 08.10. 2012

Predmet: Dodávka zemného plynu

Dodávateľ: SPP

Faktúra č. 207/2012 10.10. 2012

Predmet: Technik BOZP

Dodávateľ: Ing. Jozef Šimončič, ENSARA Piešťany

Faktúra č. 1122210137 10.10. 2012

Predmet: Tlačivá

Dodávateľ: ŠEVT a.s. Banská Bystrica

Faktúra č. 212614255 12.10. 2012

Predmet: Vodné, stočné

Dodávateľ: Tavos Piešťany

Faktúra č. DLaF 320-12-01053 24.10. 2012

Predmet: Toner

Dodávateľ: Fax Copy

Faktúra č. 0772012 23.10. 2012

Predmet: Viazanie školských výkazov

Dodávateľ: Helena Richtáriková, Považská Bystrica

Faktúra č. 24550411 23.10. 2012

Predmet: Žiarovky, žiarivky

Dodávateľ: Sventex Nové Zámky

Faktúra č. 7327449959 05.11. 2012

Predmet: Dodávka zemného plynu

Dodávateľ: SPP

Faktúra č. ZTT0174/2008-1212018806 05.11. 2012

Predmet: Dodávka elektrickej energie

Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o

Faktúra č. 7330112224 05.11. 2012

Predmet: mesačník Manažment školy v praxi

Dodávateľ: IURA EDITION s.r.o Bratislava

Faktúra č. 120551 07.11. 2012

Predmet: Toner

Dodávateľ: LEMAX Trnava

Faktúra č. 120527 07.11. 2012

Predmet: Toner

Dodávateľ: LEMAX Trnava

Faktúra č. F 2012/0679 05.10.2012

Predmet: W8 SNGL Upgrd MVL

Dodávateľ:BSP Bratislava

Faktúra č. VTT0174/2008-1312004421 09.11.2012

Predmet: Dodávka elektrickej energie

Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o

Faktúra č. 1211110417 08. 11. 2012

Predmet: Dodávka tepla a teplej vody

Dodávateľ: Dalkia, a.s

Faktúra č. 7211246928 08. 11. 2012

Predmet: Služby mobilnej siete

Dodávateľ: Slovak Telekom

Faktúra č. 99450112 12. 11. 2012

Predmet: Mesačník PM

Dodávateľ:Poradca s.r.o. Žilina

Faktúra č. Rf/0957/12 12. 11. 2012

Predmet: Telefónne poplatky

Dodávateľ:VÚC Trnava

Faktúra č. 21261641 14. 11. 2012

Predmet: Vodné, stočné

Dodávateľ:TAVOS Piešťany

Faktúra č. 3930114919 26. 11. 2012

Predmet: Didaktika

Dodávateľ:IURA EDITION Bratislava

Faktúra č. 10120833 16. 11. 2012

Predmet: Toner

Dodávateľ:MaBaK s.r.o Piešťany

Faktúra č. 34/2012 14. 11. 2012

Predmet: Deratizačné práce

Dodávateľ:INTERVEGE Piešťany

Faktúra č.20199898 29. 11. 2012

Predmet:Odborné časopisy

Dodávateľ:Slovenská pošta Banská Bystrica

Faktúra č.2012125 19. 11. 2012

Predmet:Pracovné odevy

Dodávateľ:Magdaléna Piknová, Rakovice

Faktúra č. FV120607 29.11. 2012

Predmet: Toner

Dodávateľ: LEMAX

Faktúra č. FV120581 29.11. 2012

Predmet: kancelárske potreby

Dodávateľ: LEMAX

Faktúra č. 20120537 30.11. 2012

Predmet: oprava žalúzií

Dodávateľ: Eurotherm plus s.r.o.,Sládkovičova 10, Piešťany

Faktúra č. ZTT0174/2008- 1212020538 04.12.2012

Predmet: Dodávka elektrickej energie

Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o, Piešťany

Faktúra č. 6300146864 04. 12. .2012

Predmet: Dodávka zemného plynu

Dodávateľ: SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Faktúra č. OF12/0280 05. 12. .2012

Predmet: Sklo na výdajnú vitrínu

Dodávateľ: Gama holding Slovakia, Emila Beluša 16, 921 01 Piešťany

Faktúra č. 7212334328 10. 12. 2012

Predmet:Hlasové služby 

Dodávateľ: Slovak Telekom, Bratislava

Faktúra č. Rf/1051/12 11. 12. 2012

Predmet:tTelefónne poplatky

Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01  Trnava

Faktúra č. VTT0174/2008-1312004981 11. 12. 2012

Predmet: Dodávka elektriny

Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01  Piešťany

Faktúra č. 20124128 12. 12. 2012

Predmet: Dvojposteľ na ŠI

Dodávateľ: BETA Trenčín, s.r.o.

Faktúra č.120101113 12. 12. 2012

Predmet: Inzercia na deň otvorených dverí

Dodávateľ: A.B. Piešťany, Vajanského 58, 921 01  Piešťany

Faktúra č.19/12/2012 12. 12. 2012

Predmet: Práce so zabezpečením ochrany pred požiarmi

Dodávateľ: Pavol Uváček, Krajinská cesta 4394/14, 921 01  Piešťany

Faktúra č.212102798 13. 12. 2012

Predmet: Vodné, stočné

Dodávateľ: Tavos, Priemyselná 10, 921 01  Piešťany

Faktúra č.120070 13. 12. 2012

Predmet: Elektr. materiál

Dodávateľ: Kabát Martin, GSM, Brezová 14, 921 01  Piešťany

Faktúra č. 10120924 13. 12. 2012

Predmet: Hygienické  potreby

Dodávateľ: MaBak,s.r.o.,Fándlyho 7174/11 , 921 01  Piešťany

Faktúra č. 17969760 17. 12. 2012

Predmet: Zviazanie zbierok zákonov

Dodávateľ: Helena Richtáriková, Štúrova 12, 0917 01 Považská  Bystrica

Faktúra č. 120130 17. 12. 2012

Predmet: Jedálenské potreby

Dodávateľ: Peter Bartovic, Obchod s kuchynskými potrebami, Teplická 40 , 921 01  Piešťany

Faktúra č. 12131 17. 12. 2012

Predmet: Oprava strechy

Dodávateľ: Miroto, Valova 447/79 , 921 01  Piešťany

Faktúra č. 1020121305 17. 12. 2012

Predmet: Čistiace potreby

Dodávateľ: AGIRA plus, Mateja Bela 2, 921 01  Piešťany

Faktúra č. 0020120323 18. 12. 2012

Predmet: Materiál na výpočt. techniku

Dodávateľ: AGE s.r.o., A. Hlnku 60, 921 01  Piešťany

Faktúra č. 0020120324 18. 12. 2012

Predmet: Kuchynská technika

Dodávateľ: AGE s.r.o., A. Hlnku 60, 921 01  Piešťany

Faktúra č. 21120139 19. 12. 2012

Predmet: Poťahy na Renault Kango

Dodávateľ: ELA CAR, s.r.o. Bratislavská 153, 921 01  Piešťany

Faktúra č. ZTT0174/2008 1213000135 04. 01. 2013

Predmet: Dodávka el. energie

Dodávateľ: MAGNA E,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01  Piešťany

Faktúra č. ZTT0174/2008 1312005270 04. 01. 2013

Predmet: Dodávka el. energie

Dodávateľ: MAGNA E,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01  Piešťany

Faktúra č.1211110493 08. 01. 2013

Predmet: Dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: DALKIA a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Faktúra č. 296/2012 07. 01. 2013

Predmet: Technik BOZP

Dodávateľ: ENSARA, Štefánikova 95, 921 01  Piešťany

Faktúra č. 120101144 04. 01. 2013

Predmet: Inzercia

Dodávateľ:A B Piešťany s.r.o.,Vajanského 58 , 921 01  Piešťany

Faktúra č. 52592/2013 04. 01. 2013

Predmet: Pomôcka

Dodávateľ: AJFA AVIS s.r.o, Klemensova 34, Žilina

Faktúra č. 420121297 04. 01. 2013

Predmet: Seminár PAM

Dodávateľ: VEMA s.r.o. Prievozská 14/A, 821 09  Bratislava

Faktúra č.7213413076 10. 01. 2013

Predmet: Služby mobilnej siete

Dodávateľ: Slovak telekom Bratislava

Faktúra č. VTT0174/2008 - 1312006185 10.01.2013

Predmet: Dodávka elektrickej energie

Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o, Beethovenova 5/1810, 921 01  Piešťany

Faktúra č. 7317601347 09. 01. 2013

Predmet: Dodávka zemného plynu

Dodávateľ: SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Faktúra č. Rf/0016/13 11. 01. 2013

Predmet: Telefónne poplatky

Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01Trnava

Faktúra č. 212622864 18. 01. 2013

Predmet: Vodné, stočné

Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10,921 79  Piešťany

Faktúra č. ZTT0174/2008 -1213003502 04. 02. 2013

Predmet: Dodávka elektrickej energie

Dodávateľ: MAGNA EA s.r.o, Beethovenova 5/1810, Piešťany

Faktúra č.7327512183 05. 02. 2013

Predmet: Dodávka zemného plynu

Dodávateľ: SPP, Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26

Faktúra č. 420130151 04. 02. 2013

Predmet: Seminár PAM

Dodávateľ: VEMA s.r.o. Prievozská 14/A, 821 09  Bratislava

Faktúra č.1311110037 07. 02. 2013

Predmet: Dodávka tepelnej energie

Dodávateľ: DALKIA a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Faktúra č. 7301037732 11. 02. 2013

Predmet: Mobilná sieť

Dodávateľ: Slovak Telekom  Bratislava

Faktúra č. Rf/0110/13 11. 02. 2013

Predmet: telefónne poplatky

Dodávateľ: TTSK, Starohájska 10, 917 01Trnava

Faktúra č. VTT0174/2008-1313000250 12. 02. 2013

Predmet: Dodávka elektriny

Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01  Piešťany

Faktúra č. 213100111 15. 02. 2013

Predmet: Vodné, stočné

Dodávateľ: TAVOS, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Faktúra č. OF13/0045 21. 02. 2013

Predmet: Hadica k sprche k umývačke

Dodávateľ: GAMA HOLDING Slovakia s.r.o, Emila Belluša 16, 921 01 Piešťany

Faktúra č. 2918342 21. 02. 2013

Predmet: Hospodárske noviny

Dodávateľ: ECOPRES a.s. Seberiniho 1, 820 07  Bratislava

Späť Zmluvy, objednávky, faktúry, verejné obstarávanie

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA