Aktuality

Dôležitý oznam

Z dôvodu presťahovania školy na novú adresu, prestali byť funkčné doterajšie telefónne čísla. Na prekládke liniek sa pracuje.

Až do odvolania je treba telefonovať na mobilné číslo 0911 718 858, kde Vám budú poskytnuté ďalšie informácie o dochádzke do školy, o stravovaní aj o ubytovaní v Školskom  internáte.

                                                                                                                                       riaditeľ školy

[ 08. 09. 2015 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA