Projekty

 Projekty, do ktorých je škola zapojená

 

Medzinárodný projekt s ČR ( OA Břeclav ) - vydávanie spoločného česko-slovenského študentského časopisu PIKNIK formuje interpersonálne vzťahy - spoznávanie histórie a súčasnosti krajín EÚ. Z financií projektu sa bude budovať na škole redakcia pre študentský časopis, realizovať výmenné stáže študentov a pedagogických zamestnancov.

 

V rámci projektu „Junior Achievement Slovensko" - Mládež pre budúcnosť- sa zakladajú študentské spoločnosti, ktoré simulujú akciovú spočnosť a tým na vlastných skúsenostiach sa učia podnikať.

 

Škola sa zapojila do medzinárodného projektu „Enersol 2010 - Využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V celoslovenskom finále sa A. Danáč umiestnil na prvom mieste stal sa členom Slovenského desaťčlenného družstva, ktoré na Medzinárodnom finále ENERSOL v Bratislave zvíťazilo nad družstvom Českej republiky. V druhom medzinárodnom finále, ktoré sa konalo v Brne, obsadilo Slovensko druhé miesto.

 

Medzinárodný projekt s Talianskou školou Scuola Centrale Formazione našej škole umožňuje v rámci výmenných stáži získať nové odborné vedomosti aj spoznávanie kultúry iných krajín EU.

 

Škola je zapojená do sieťovej akadémii CISCO a je súčasne zapojená sa do programu CNAP, čo je progresívny systém vzdelávania v oblasti počítačovej sieti a využívania informačných technológií v praxi.

[ 27. 09. 2010 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA