Predmetová komisia: Telesnej výchovy

Oznamy

Akcie v mesiaci marci 2015

11. 3 2015    Majstrovstvá kraja v stolnom tenise,  Trnava 

26.3. 2015    Majstrovstvá okresu v silovom päťboji,  Gymnázium Piešťany

Akcie vo februári 2015

V mesiaci február 2015 nás čakajú hlavne lyžiarske kurzy 1. ročníkov, ktoré sa po novom volajú Kurzy pohybových aktivít v prírode - lyžiarsky KPAP = starý dobrý lyžiarsky kurz. Ďalej podľa kalendára súťaží sa zúčastníme okresného kola v badmintone chlapcov a dievčat.

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 1. ročníkov 2015

Termíny základných lyžiarskych výcvikových kurzov, ktoré sú  súčasťou povinnej telesnej výchovy pre 1. ročník štúdia :

1. kurz   8.február 2015 - 13.február 2015 , stredisko Vyšná Boca- Nízke Tatry 

ved. kurzu Mgr. Sedláčiková, cena cca 170,- Eur

2. kurz  22.február  2015 - 27.február 2015, stredisko Donovaly - Nízke Tatry

ved. Kurzu Mgr. Alena Kolníková, cena cca 160,- Eur

Krúžky s telovýchovným zameraním budú fungovať v upravenom režime po dohode s Mgr.Lukáčom.

Krúžok kondičnej kulturistiky bude fungovať každý deň, ale len od 15:00hod do 16:30 hod.

Akcie v januári 2015

V mesiaci január nás podľa kalendára súťaží čakajú 2 okresné kolá a novoročný turnaj  pre dievčatá

-13.január 2015 okresné kolo vo volejbale chlapcov - ved. p. Lukáč

-27. január tradičné "Novoročné gule" turnaj v kotúľanej plnými loptami pre dievčatá

-29.január 2015 okresné kolo v basketbale chlapcov - ved. p. Legenza

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA