Predmetová komisia: Telesnej výchovy

Oznamy

Školský rok 2015/2016 v nových priestoroch na Brezovej 2

- Sťahovanie školy

- Začína práca telovýchovných krúžkov

- Športové hry  :   1.A bowling , 1.C1 futbal,  1.C2  basketbal,  1.D1  futbal, 1.D2 posiľňovňa

Záver školského roka 2014/2015

Ukončili sme telovýchovnú a športovú činnosť, pretože "športujeme" pri sťahovaní školy do nových priestorov. Ale aj tak musíme spomenúť Majstrovstvá Slovenska v atletike, kde náš študent Jozef Guriš obsadil krásne 5.miesto časom 11,50 s  Gratulujeme !!!

Akcie v mesiaci apríli 2015

9.4.2015 - Finále futbalového turnaja vo veľkom futbale, do ktorého sa naši chlapci prebojovali.

13.4.2015 - 2. účelové cvičenie 1. ročníkov

14.4.2015 - 4. ú čelové cvičenie 2. ročníkov

14.4.2015 - Okresné kolo v hádzanej - ihrisko na 5. ZŠ na Mojmírovej ulici

16.4.2015 - Okresné kolo v atletike  100m, 200m, 400m, 1500m, skok do výšky, do diaľky, vrh guľou,  hod diskom, hod oštepom, štafeta 4x100m. Prosíme hlavne študentov 1. ročníkov, ktorí súťažili za základnú školu v týchto disciplínach, aby sa prišli prihlásiť do kabinetu TSV.

28.4.2015 - Župná olympiáda  - postup víťazov  a medailistov jednotlivých disciplín z okresného kola v atletike na krajské kolo s medzinárodnou účasťou

Akcie v mesiaci marci 2015

11. 3 2015    Majstrovstvá kraja v stolnom tenise,  Trnava 

26.3. 2015    Majstrovstvá okresu v silovom päťboji,  Gymnázium Piešťany

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA