Predmetová komisia: Telesnej výchovy

Oznamy

Zmena rozpisu súťaží

Po konzultácii s prezidentom AWPC Slovakia nás ako organizátora okresného kola v silovom päťboji informovali zástupcovia CVČ Piešťany, že okresné kolo v silovom päťboji, ktoré sa malo konať 23.11.2016 na pôde našej školy, sa bude konať až v mesiaci februári 2017. Túto informáciu dávame na vedomie pretekárom a aj tým, ktorí sa chceli prísť pozrieť. 

Chlapci, ešte máte 3 mesiace  na tréning k dobru......

Akcie v mesiaci decembri 2016

-   školský turnaj v stolnom tenise  asi 2.decembra 2016

-   školský vianočný turnaj vo volejbale medzi triedami  

-   školský vianočný turnaj pre dievčatá v kotúľanej tzv. "vianočné gule"

-   krajské kolo v zrýchlenom šachu

-   vianočný volejbalový turnaj

Vždy nech sa záujemcovia prihlásia aspoň 3 školské dni pred začiatkom turnaja!!!!!!!

Akcie v mesiaci novembri 2016

-   školské kolo v silovom päťboji

-   okresné kolo  v zrýchlenom šachu

-   školské kolo v basketbale

-  silná ruka stredoškoláka -krajské kolo v pretláčaní rúk

-   krajské kolo v zrýchlenom šachu

Školské kolo v silovom päťboji

Vo štvrtok po prázdninách dňa 4.11 2016 sa uskutoční školské kolo v silovom päťboji chlapcov. Prosíme záujemcov, aby sa do súťaže prihlásili v kabinete telesnej výchovy u učiteľov. Je potrebné vybrať čo najlepšie družstvo chlapcov, ktorí nás budú 4 reprezentovať na okresnom kole , ktoré sa uskutoční už v novembri v našej telocvični

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA