Predmetová komisia: Telesnej výchovy

Oznamy

Školské kolo v silovom päťboji

Vo štvrtok po prázdninách dňa 4.11 2016 sa uskutoční školské kolo v silovom päťboji chlapcov. Prosíme záujemcov, aby sa do súťaže prihlásili v kabinete telesnej výchovy u učiteľov. Je potrebné vybrať čo najlepšie družstvo chlapcov, ktorí nás budú 4 reprezentovať na okresnom kole , ktoré sa uskutoční už v novembri v našej telocvični

Akcie v mesiacoch september a október 2016

- Cezpoľný beh študentov a študentiek SŠ okresné kolo

- Účelové cvičenia 1. a 2. ročníkov

- Memoriál M. Zavarskej  beh 10 x 1000m chlapci a 5 x 800m dievčatá

- Deň župy - netradičné športové disciplíny

- Veľký futbal okresné kolo

Začiatok školského roka 2016/2017

Do nového školského roka všetkým študentom prajeme veľa úspechov             

                                učitelia telesnej a športovej výchovy

Rozbieha sa práca krúžkov, ktoré sa v porovnaní s minulým školským rokom trochu zmenili - podľa záujmu študentov.  Krúžky v posilňovni sú rovnako ako vlani a to pondelok a štvrtok po vyučovaní, len treba sledovať na stránke školy ich termín a čas. Popoludní budú v telocvični fungovať krúžky volejbalový -  p. Lukáč, florbalový - p. Legenza, pohybové hry - p. Kolníková.

Absolvovali sme aj prvé súťaže a ďalšie sa pripravujú - sledujte stránku školy a fotogalériu, kde sa budeme snažiť všetky všetky naše-vaše akcie propagovať a chváliť Vás

Koniec školského roka 2015/2016 a začiatok roka 2016/2017

Krátky sumár :

V priebehu školského roku2015/2016  komisia telesnej výchovy zorganizovala alebo sa zúčastnila 40-tich akcií a súťaží.

Najlepšie umiestnenie :

7 x 1. miesto, 10 x 2. miesto, 7 x 3. miesto v okresnom kole

3 x 1.miesto, 3 x 2. miesto a 4 x 3. miesto v krajskom kole

1 x 5. miesto a 1 x 8. miesto v celoštátnom kole

Počas školského roka sa pre žiakov školy zorganizovalo 10 školských turnajov medzi triedami v rôznych druhoch športu

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA