Predmetová komisia: Telesnej výchovy

Oznamy

Akcie v mesiaci júni 2016

- Školské majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike

 - KOŽAZ 3.B a 3.D tried

- KOŽAZ 3.A a 3.C tried

- Výberový turistický kurz 2.B triedy Západné tatry Roháče

- Výberový turistický kurz 2.D triedy Vysoké tatry Veľká lomnica

Akcie v máji 2016

- Župná olympiáda

-X. ročník Minimaratónu

- Školské kolo malého futbalu

- Okresné kolo futbal dievčatá

-Účelové cvičenia č.2. a 4

Akcie v apríli 2016

-Okresné kolo v atletike

-Okresné kolo v hádzanej

Akcie vo februári 2016

-Okresné kolo v badmintone

-Okresné kolo v silovom päťboji

-Školské kolo vo florbale

-LVVK Donovaly tried 1.A a 1.C

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť PARADIGMA