Predmetová komisia: Telesnej výchovy

Krúžky

Volejbalový krúžok

Vedúci: Mgr. Marián Lukáč

Termín: Pondelok 16:00 - 18:00

[ 03. 10. 2017 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA