Predmetová komisia: Telesnej výchovy

Krúžky

Názov krúžku Vedúci krúžku Termín konania Viac ...
Volejbalový krúžok Mgr. Marián Lukáč Pondelok 16:00 - 18:00 Viac
Prezentácia a propagácia školy Mgr. Alena Kolníková Štvrtok 15:15-17:15 Viac
Kondičná kulturistika 1 Mgr. Jozef Kolník Streda 15:15 - 17:15 Viac
Kondičná kulturistika 2 Mgr. Emília Sedláčiková Pondelok 16:10- 18:10 Viac
Kondičná kulturistika 3 Mgr. Dušan Legenza Štvrtok 15:00- 17:00 Viac
Kondičná kulturistika 4 Mgr. Marián Lukáč Utorok 15:00 - 17:00 Viac
Florbalový krúžok Mgr. Dušan Legenza Utorok 15:00 - 17:00 Viac
Pohybové hry Mgr. Alena Kolníková Streda 15:15 - 17:15 Viac

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA