Predmetová komisia: Telesnej výchovy

Krúžky

Názov krúžku Vedúci krúžku Termín konania Viac ...
Volejbalový krúžok Mgr. Marián Lukáč Pondelok 15:40 - 17:40 Viac
Kondičná kulturistika 1 Mgr. Alena Kolníková Štvrtok 14:45 - 16:45 Viac
Kondičná kulturistika 2 Mgr. Emília Sedláčiková Pondelok 15:40 - 17:40 Viac
Kondičná kulturistika 3 Mgr. Dušan Legenza Streda 15:40 - 17:40 Viac
Kondičná kulturistika 4 Mgr. Marián Lukáč Utorok 15:40 - 17:40 Viac
Florbalový krúžok Mgr. Dušan Legenza Štvrtok 15:40 - 17:40 Viac
Pohybové hry Mgr. Alena Kolníková Streda 15:40 - 17:40 Viac

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť PARADIGMA