Predmetová komisia: Telesnej výchovy

Členovia komisie

Priezvisko Meno Titul Pozícia Aprobácia Krúžok
Kolníková Alena Mgr. Predseda PK Telesná výchova - ruský jazyk - etická výchova---
Sedláčiková Emília Mgr. Člen PK Telesná výchova -slovenský jazykKondičná kulturistika 2
Lukáč Marián Mgr. Člen PK Telesná výchova - občianska náuka---
Legenza Dušan Mgr. Člen PK Telesná výchova - branná výchova---
Kolník Jozef Mgr. Člen PK Telesná výchova - trénerstvo - metodicko-organizačný smerKondičná kulturistika 1

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA