Predmetová komisia: Odborná - strojárska

Členovia komisie

Priezvisko Meno Titul Pozícia Aprobácia Krúžok
Pospíšilová Anna Predseda PK učiteľ odborných predmetov---
Orviský Jaroslav Ing. Člen PK učiteľ odborných predmetov---
Domko Ľubomír Ing. Člen PK učiteľ odborných predmetov---

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA