Predmetová komisia: Spoločensko-vedná

Oznamy

Február 2016

17. februára 2016 v kongresovej sále školy sa stretli študenti so spoluautormi knihy Hlboký lov (slov), Luciou Satinskou, Petrom Krištúfkom a Petrom Šulejom. Akciu šarmantne, vtipne a erudovane moderoval Dado Nagy.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Október - november 2015

13. - 15. 10. 2015 študenti I. A a I.C a 24. - 26. 11. 2015 študenti I.D a II.C sa zúčastnili literárnej exkurzie zameranej na osobnosti, žijúce a tvoriace na západnej, strednej a južnej časti Slovenska.

Prvý deň navštívili Madunice, kde posôbil a má pamätnú izbu Ján Hollý, kláštor v Hronskom Beňadiku, Banskú Štiavnicu a Hronsek, kde sa nachádza artikulárny kostol, v ktorom sa ženil A. Sládkovič.

Druhý deň si pozreli železničku v Čiernom Balogu, lesnícky skanzen vo Vydrove. Ďalšia zastávka bola v Ábelovej, Políchne, Lučenci, kde žila B. Slančíková - Timrava. Cez Halič sme pokračovali do Vyšného Skálnika, rodiska Jána Bottu a do Lukovíšť a Kraskova, ktoré sú späté s básnikom I. Kraskom.

Tretí deň si pozreli Hornú Lehotu, rodisko a pôsobisko S. Chalupku, Hrochoť, kde posôbil A. Sladkovič a Radvaň, kde je pochovaný a Banskú Bystricu, ktorá je spojená s menami ako Ján Botto, Š. Moyzes, K.Kuzmány, J. Števček. Posledná zastávka bola v Žiari nad Hronom, kde sa nachádza letné sídlo Š. Moyzesa a kostol Povýšenia Svätého Kríža, kde je pochovaný prvý predseda Matice slovenskej Š. Moyzes a jeho tajomník M. Chrástek.

Študenti si z tejto exkurzie odniesli nielen poznatky o spisovateľoch, ale aj veľa zážitkov z krásnej prírody a scenérie Slovenska.

Fotografie z exkurzií si môžete pozrieť vo fotogalérii .

September 2015

Študenti 4. ročníka sa v tomto mesiaci stretli  v Mestskej knižnici  so slovenskými spisovateľmi, ktorí čítali štúrovcov: Ľ. Feldek, J.Šebesta, P.Remiš.

V AkSen sa zúčastnili prezentácii knihy Ľudovít Štúr a pamätné miesta za účasti autorky Beaty Mihalkovičovej. 

Školský rok 2015/2016

PK aj v školskom roku 2015/2016 organizuje akcie, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom u študentov. Návštevy múzeí, galérií, výstav, knižnice,umelecký prednes poézie a prózy, stretnutia so spisovateľmi, literárne exkurzie zamerané na osobnosti slovenskej literatúry, na ktorých majú žiaci možnosť navštíviť miesta, kam by sa inak nedostali.

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA