Predmetová komisia: Spoločensko-vedná

Oznamy

Máj 2017

V dňoch 2. - 4. mája sa žiaci III. C a II. C zúčastnili literárno-poznávacej  exkurzie, ktorá bola zameraná na osobnosti literárneho, kultúrneho života, ale aj na prírodné krásy Slovenska. Prvý deň: Uhrovec, Kláštor pod Znievom, Martin, Dolný Kubín, Vyšný Kubín, Jasenová. Druhý deň: Hybe, Kežmarok, Spišský Štvrtok, Spišská Nová Ves, Levoča, Spišská Sobota. Tretí deň: Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Bytča.Fotografie z exkurzie si môžete pozrieť vo fotogalérii školy.

Apríl 2017

11. apríla 2017 žiaci II. B a II. D sa so svojimi triednymi profesorkami zúčastnili exkurzie do Osvienčimu. Sprievodca Michal, ktorý sa nám venoval celý deň, zaujal žiakov veľmi pútavým výkladom.

Fotografie z exkurzie si môžete pozrieť vo fotogalérii školy.

Apríl 2017

Počas PČOZ MS v dňoch 10. - 12. apríla mali študenti prvého až tretieho ročníka náhradný program. Členovia PK v týchto dňoch organizujú pre žiakov literárne a historické exkurzie. Prváci absolvovali  exkurziu venovanú M. R. Štefánikovi - Košariská, Bradlo, druháci historickú exkurziu do Osvienčimu a tretiaci sa  oboznámili s osobnosťami, ktoré sa narodili a žili v Novom meste nad Váhom - A. Jurkovičová, M. Chrástek, Ľ. Podjavorinská, M. Ďurža a navštívili pamätnú izbu Jána Smreka v Moravskom-Lieskovom.

Fotografie z exkurzií pozri vo fotogalérii školy.

Marec 2017

V dňoch 14. - 16. marca 2017, keď sa konala EČ a PFIČ MS, sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili literárnej exkurzie. Zameraná bola na výročie narodenia J. M. Hurbana. Začiatok bol v Beckove, rodisku J. M. Hurbana, pokračovali sme zastávkou v Novom Meste nad Váhom pri rodnom dome A. Jurkovičovej. Exkurziu sem ukončili na Dobrej Vode.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť PARADIGMA