Predmetová komisia: Spoločensko-vedná

Krúžky

Novinársky

Vedúci: Mgr. Daša Chrásteková

Termín: Utorok 14:30 - 16:00 č. 209

[ 17. 09. 2018 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA