Predmetová komisia: Spoločensko-vedná

Krúžky

Literárny

Vedúci: Mgr. Emília Sedláčiková

Termín: Streda 13:30 - 15:30 č. 2012

[ 12. 10. 2017 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA