Predmetová komisia: Spoločensko-vedná

Krúžky

Názov krúžku Vedúci krúžku Termín konania Viac ...
Folkórny krúžok PhDr. Miroslav Donoval Štvrtok 18:00 - 20:00, telocvičňa školy Viac
Novinársky Mgr. Daša Chrásteková Streda a štvrtok 15:00 - 16:00 č. 218 Viac
Literárny Mgr. Emília Sedláčiková Streda 13:30 - 15:30 č. 2012 Viac
Folklórny Mgr. Petra Klasovitá Utorok 18:00 - 20:00 telocvičňa školy Viac

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA