Predmetová komisia: Odborná - prax

Krúžky

Elektrotechnika1

Vedúci: Mgr. Milan Marek

Termín: Pondelok, 15:45 -18:15

[ 00. 00. 0000 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA