Predmetová komisia: Odborná - prax

Krúžky

Názov krúžku Vedúci krúžku Termín konania Viac ...
Elektrotechnika1 Mgr. Milan Marek Pondelok, 15:45 -18:15 Viac
Elektronika Ing. Anton Hrčka Pondelok 15:45 - 17:45 Viac

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA