Predmetová komisia: Odborná - prax

Krúžky

Názov krúžku Vedúci krúžku Termín konania Viac ...
Bowling Ing. Ľubomír Tuchscher Viac
Silnoprúd Mgr. Rudolf Hudzík Viac
Realizácia a programovanie mikropočítačov Ing. Juraj Gábris Viac
Aplikovaná ekonómia 1 Ing. Eva Rolincová Viac
Folklórny 1 PhDr. Miroslav Donoval Viac
Elektrotechnický Mgr. Milan Marek Viac
Elektronika Ing. Anton Hrčka Viac

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA