Predmetová komisia: Odborná - prax

Členovia komisie

Priezvisko Meno Titul Pozícia Aprobácia Krúžok
Tuchscher Ľubomír Ing. Predseda PK odborné predmetyBowling
Domko Ľubomír Ing. Člen PK odborné predmety---
Vido Daniel Ing. Člen PK odborné predmety---
Hudzík Rudolf Mgr. Člen PK odborné predmetySilnoprúd
Donoval Miroslav PhDr. Člen PK SJL, RUJFolklórny 1
Marek Milan Mgr. Člen PK odborné predmetyElektrotechnický
Pospíšilová Anna Ing. Člen PK odborné predmety---
Rolincová Eva Ing. Člen PK odborné predmetyAplikovaná ekonómia 1
Orviský Jaroslav Ing. Člen PK odborné predmety---
Hrčka Anton Ing. Člen PK odborné predmetyElektronika
Gábris Juraj Ing. Člen PK odborné predmetyRealizácia a programovanie mikropočítačov
Tupý Milan Ing. Člen PK odborné predmety---
Vráblová Adriana PhDr. Člen PK NEJ, RUJ---

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA