Predmetová komisia: Odborná - prax

Členovia komisie

Priezvisko Meno Titul Pozícia Aprobácia Krúžok
Marek Milan Mgr. Predseda PK odborné predmetyElektrotechnika1
Tupý Milan Ing. Člen PK odborné predmety---
Hrčka Anton Ing. Člen PK odborné predmetyElektronika
Matějka Ivo Ing. Člen PK odborné predmety---
Orviský Jaroslav Ing. Člen PK odborné predmety---
Rolincová Eva Ing. Člen PK odborné predmety---
Pospíšilová Anna Ing. Člen PK odborné predmety---

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA