Predmetová komisia: Matematicko-prírodovedná

Súťaže

Matematický KLOKAN 2016

Dňa 22.3.2016 sa v priestoroch našej školy uskutoční medzinárodná súťaž "Matematický KLOKAN 2016". Súťaž sa koná každoročne, v ostatných ročníkoch sa súťaže zúčastnilo, viac ako 100 študentov všetkých ročníkov školy s vynikajúcimi výsledkami v rámci celého Slovenska.

Záujemcovia o účasť v tomto ročníku súťaže sa môžu prihlásiť u svojich vyučujúcich matematiky do 10.2.2016.

Účastnícky poplatok je 4,00€, z ktorého je 2,50€ hradených z fondu Rady rodičov a 1,50€ hradí účastník.

[ 00. 00. 0000 ]

Výsledky súťaží

Výsledky súťaží v školskom roku 2013-2014

[ 12. 11. 2014 ]

Výsledky súťaží

Výsledky súťaží v školskom roku 2009 - 2010

[ 01. 10. 2010 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA