Predmetová komisia: Matematicko-prírodovedná

Oznamy

MATEMATICKÝ KLOKAN 2015 - výsledky žiakov školy

Kategória Kadet  0-12   počet účastníkov 63 z toho 19 úspešných riešiteľov. Najúspešnejší žiaci:

1. Moravčík Adam   1.C   61.-71. miesto v SR

2. Krajčík Martin      1.C,    Lorinc Marek  2.C,    Mrázik Tomáš  2.D      156.-173 miesto v SR

   Kategória Junior  0-34  počet účastníkov 35 z toho 11 úspešných riešiteľov. Najúspešnejší žiak - šampión školy:

1. Košiarčik Matej      4.B   14.-18. miesto v SR  ( 99,1% žiakov  v rámci SR dosiahlo horší výsledok !!! )

2. Kozovský Daniel     3.B   20. miesto v SR

Úspešní riešitelia sa umiestnili medzi  20% úspešných riešiteľov v rámci celej SR.

Najúspešnejším riešiteľom ktorí sa dostali  medzi 5% - nú elitu bola  udelená pochvala riaditeľom školy.

Naša škola ako celok dosiahla aj vynikajúce umiestnenie medzi cca 200 strednými odbornými školami v SR

keď v kategórii Junior skončila na 9. mieste a Kadeti skončili v prvej dvadsiatke!!!

                                                                                                                        

    Všetkým "klokanom" blahoželáme !!!!                                                                          RNDr. Ľ.Mlčúchová

Matematický klokan

Je najväčšou matematickou súťažou na svete. V školskom roku 2013/14 ju riešili žiaci v 56 krajinách, spolu súťažilo na svete 6 448 794 žiakov. Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 59 232 chlapcov a dievčat. Minulý rok sa Matematický klokan konal 23. marca 2015. Na našej škole sa zúčastnilo 110 žiakov.

Matematický KLOKAN 2016

CHYŤ TÚ SPRÁVNU VLNU ....

Študenti  SPŠE chcete byť 22. marca 2016 na jednej vlne spolu so šiestimi miliónmi žiakov na celom svete ? 

Ak budete úspešní riešitelia, čaká na Vás jednotka z matematiky, chcete sa zviditelniť ????

Prihláste sa u svojho učiteľa matematiky do 10. februára 2016 !!!!!

Zalatíte len symbolických 1,50 € (zostávajúcich 2,50 € zaplatí Rada rodičov).

Exurzia jadrová elektráreň Mochovce

9. 12. 2015 sa žiaci 1.B zúčastnili zaujímavej exurzie v JE Mochovce, ktorú zabezpečil triedny učiteľ Ing. Mikláš. Okrem poznatkov z elektrotechniky a výroby elektrickej energie sa stretli aj s využitím zákonov jadrovej fyziky. Tu sú bezprostredné dojmy jedného z nich študenta A Rácza :

Zo školy sme vyrazili okolo 9.hodiny. Tesne pred odjazdom autobusu sme si skontrolovali občianske preukazy bez ktorých by nás do elektrárne nepustili.Cesta trvala viac ako hodinu, bolo slnečné počasie, takže sme elektráreň spozorovali z veľkej diaľky. Tesne pred príjazdom nám sprievodca povedal niečo o elektrárni, o pravidlách ktoré musíme dodržať pri vstupe, pretože kontrola bola veľmi prísna.Väčšinu vecí sme si nechali v autobuse, bolo zakázané brať kovové veci a fotografovať.Na vrátnici nás preskenovali a keď sme dostali kartičku návštevníka mohli sme vstúpiť do areálu. Ten bol prekvapivo veľmi veľký a pripomínal skôr malé mestečko nezávislé od pravidiel vonkajšieho sveta. Všade boli členovia SBS, za vrátnicou bola mapa celého areálu. Sprievodca nám povedal niekoľko zaujímavostí o elektrárni - prvý blok spustený v roku 1998, druhý v roku 2000 a ďalšie dva sú vo výstavbe. Pokračovali sme do informačného centra kde bol simulátor na ktorom sa zamestnanci školili, aby vedeli v prípade hrozby okamžite reagovať. Dozvedeli sme sa že sa berú do úvahy všetky možné hrozby od zemetrasenia, cez teroristický útok až po rôzne ľudské chyby.Keď sme prišli k simulátoru práve prebiehalo školenie keď narástli otáčky turbíny nad kritickú hodnotu a operátori odstavovali postupne reaktor. Dozvedeli sme sa mnohé zaujímavosti o pozíciách operátorov reaktora. Tí musia chodiť na pravidelné psychologické testy a rôzne školenia aby sa potvrdilo, že sú schopní vykonávať túto prácu.Pred návratom na vrátnicu sme si ešte naposledy poobzerali areál a " skryté " mestečko sa pred nami uzavrelo.

Potom sme sa vydali do novej budovy kúsok od elektrárne ktorá niesla názov  ENERGOLAND kde sme sa zrelaxovali a mali možnosť ísť do úžasného 3 D kina kde sme si pozreli mini film dejín ľudstva.V budove bolo množstvo veľmi zaujímavých veci - pretlaková komora kde sa nachádzal model reaktora s možnosťou jeho ovládania, bazén s vyhoreným palivom kde bolo vidieť modro svetielkujúce Čerenkovo žiarenie, hmlovú komoru kde bolo vidieť dráhu častíc a nechýbala ani klasický simulátor jazdy na elektrickej motorke.

Po zrelaxovaní a prehliadke celej budovy sme sa vydali na spiatočnú cestu. Exurzia bola celkom vydarená a som rád že  som mal možnosť pozrieť sa dovnútra tohoto pre mňa určite tajomného miesta. A tajne dúfam, že budem mať niekedy ešte možnosť sa tam opäť pozrieť.

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA