Predmetová komisia: Matematicko-prírodovedná

Krúžky

Matematický krúžok

Vedúci: RNDr. Ľubica MLČÚCHOVÁ

Termín: streda 14:55 - 15:40, piatok 11:45 - 12:30, alebo podľa potreby

[ 21. 11. 2016 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť PARADIGMA