Predmetová komisia: Matematicko-prírodovedná

Členovia komisie

Priezvisko Meno Titul Pozícia Aprobácia Krúžok
MLČÚCHOVÁ Ľubica RNDr. Predseda PK matematika, fyzika---
BENKOVÁ Miroslava Mgr. Člen PK matematika, chémia---
HUDZÍK Rudolf Mgr. Člen PK matematika, fyzika---
MURÍN Alexander Ing. Člen PK odborné predmety---
DOMKO Ľubomír Ing. Člen PK odborné predmety---

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA