Predmetová komisia: Matematicko-prírodovedná

Oznamy

Matematický Klokan 2017 - výsledky

Kategória Kadet  0-12   počet účastníkov 60 z toho 13 úspešných riešiteľov. Najúspešnejší žiaci:

1. NANKO Matej                        2.D   45. - 56. miesto v SR, školský šampión

2. MIKUŠ Matej                         2.D   57. - 68. miesto v SR    

    POMÁHAČ Nikolas               2.D   57. - 68. miesto v SR

3. KOVÁČ Martin                      1.D   83. - 88. miesto v SR

   Kategória Junior  0-34  počet účastníkov 43 z toho 4 úspešní riešitelia. Najúspešnejší žiaci:

1. LORINC Marek                       4.C   30. - 37. miesto v SR, školský šampión

2. ŠULGAN Peter                       3.C   207. - 227. miesto v SR

3. JANČOVIČOVÁ Mária            3.A   263. - 288. miesto v SR

4. HULMAN Daniel                     4.C   289. - 320. miesto v SR

Úspešní riešitelia sa umiestnili medzi  20% úspešných riešiteľov v rámci celej SR.

Naša škola ako celok dosiahla aj vynikajúce umiestnenie, keď v kategórii Kadet skončila na 9. mieste medzi 176 SOŠ a v kategórii Junior na 27. mieste medzi 126 SOŠ v rámci SR!!!

                                                                                                                        

    Všetkým "klokanom" blahoželáme !!!!                                                                          RNDr. Ľ.Mlčúchová

Matematický KLOKAN 2017

DOKÁŽEŠ TO AJ TENTO ROK?

Študenti  SPŠE chcete súťažiť 20. marca 2017 spolu s približne šesť a pol miliónmi žiakov na celom svete? 

Ak dokážete byť úspešní riešitelia, čaká na Vás jednotka z matematiky!!!

Prihláste sa u svojho učiteľa matematiky do 8. februára 2017. 

Zaplatíte 2,00 € (zostávajúce 2,00 € zaplatí Rada rodičov).

Matematický Klokan 2016 - výsledky

Kategória Kadet  0-12   počet účastníkov 72 z toho 21 úspešných riešiteľov. Najúspešnejší žiaci:

1. Miškev Sebastian Samuel      1.B   99,0%   26.-38. miesto v SR

2. Kniez Branislav                       2.B   94,9%

3. Janoštiak Dávid                       2.C   94,3%

   Kategória Junior  0-34  počet účastníkov 44 z toho 21 úspešných riešiteľov. Najúspešnejší žiak - šampión školy:

1. Štefanovič Jozef František      3.B   školský šampión,    99,3%,  11.-12. miesto v SR

2. Jasnický Matúš                         4.B   98,4%

3. Kozovský Daniel                       4.B   96,5%

Úspešní riešitelia sa umiestnili medzi  20% úspešných riešiteľov v rámci celej SR.

Naša škola ako celok dosiahla aj vynikajúce umiestnenie medzi cca 200 strednými odbornými školami v SR

keď v kategórii Junior skončila na 3. mieste a Kadeti skončili na 25. mieste v rámci SR!!!

                                                                                                                        

    Všetkým "klokanom" blahoželáme !!!!                                                                          RNDr. Ľ.Mlčúchová

MATEMATICKÝ KLOKAN 2015 - výsledky žiakov školy

Kategória Kadet  0-12   počet účastníkov 63 z toho 19 úspešných riešiteľov. Najúspešnejší žiaci:

1. Moravčík Adam   1.C   61.-71. miesto v SR

2. Krajčík Martin      1.C,    Lorinc Marek  2.C,    Mrázik Tomáš  2.D      156.-173 miesto v SR

   Kategória Junior  0-34  počet účastníkov 35 z toho 11 úspešných riešiteľov. Najúspešnejší žiak - šampión školy:

1. Košiarčik Matej      4.B   14.-18. miesto v SR  ( 99,1% žiakov  v rámci SR dosiahlo horší výsledok !!! )

2. Kozovský Daniel     3.B   20. miesto v SR

Úspešní riešitelia sa umiestnili medzi  20% úspešných riešiteľov v rámci celej SR.

Najúspešnejším riešiteľom ktorí sa dostali  medzi 5% - nú elitu bola  udelená pochvala riaditeľom školy.

Naša škola ako celok dosiahla aj vynikajúce umiestnenie medzi cca 200 strednými odbornými školami v SR

keď v kategórii Junior skončila na 9. mieste a Kadeti skončili v prvej dvadsiatke!!!

                                                                                                                        

    Všetkým "klokanom" blahoželáme !!!!                                                                          RNDr. Ľ.Mlčúchová

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA