Predmetová komisia: Odborná - informatika

Krúžky

Progamovanie v C

Vedúci: Ing. Emília Grmanová

Termín: Pondelok 15:15 - 17:15 učebňa 101

krúžok je určený:
  • pre druhákov odboru ELE, ktorí nerozumejú alebo nestíhajú na hodine ako individuálne doučovanie
  • pre prvákov a druhákov, ktorí sa učia sami programovať a chcú sa zúčastniť súťaže v programovaní
  • pre všetky ročníky odboru TIS, ktorí majú záujem naučiť sa programovať v jazyku C

[ 11. 09. 2018 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA