Predmetová komisia: Odborná - informatika

Krúžky

Efektívna práca v sieti

Vedúci: Ing. Jaromír Tříska

Termín: Streda 15:15 - 17:15 v Lab 106

Poznáte možnosti využívania siete? Alebo Vaše schopnosti končia u Rapideshare, Facebooku, e-mailu a občasného browsovania po Internete? Viete zabezpečiť svôj počítač v sieti tak, aby sa nestal objektom neželaných aktivít? Vedeli by ste si poradiť s nastavením práv v Linuxe? Viete si ošetriť zdielané položky v OS Windows tak, aby neposkytovali svoje služby prakticky každému užívateľovi siete? Chcete sa naučiť aj niečo o tom, na akých princípoch sieť pracuje? Niečo o switchovaní, routingu, firewallingu a ďalších sieťových technológiách?

Zaujímate sa o novinky a trendy v oblasti počítačových sietí, dozvedieť sa niečo o fenoméne Internet of Things ("Internet vecí"), vyskúšať si oživiť vlastný jednoduchý riadiaci systém, založený na mikropočítačoch a  komunikujúci v sieti ?

Chcete spracovať maturitný projekt z oblasti návrhu počítačových sietí, konfigurácie sieťových systémov, návrhu vlastného systému či podobných tém?

Ak Vás predchádzajúce riadky oslovili, potom je tento krúžok určený presne Vám!!!

Stretávať sa budeme každú stredu po 15:15 hodine v učebni Lab - 106

Tříska

[ 23. 11. 2017 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA