Predmetová komisia: Odborná - informatika

Krúžky

Projektová príprava - webové stránky

Vedúci: Ing. Danica Bačová

Termín: Streda 15:00 - 17:00, lab.103

Krúžok je určený:

  • pre žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí riešia vlastné projekty pre súťaže a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky,
  • pre žiakov z nižších ročníkov, ktorí programujú webové stránky a potrebujú poradiť pri ich realizácii.

Náplň krúžku:

Konzultácie v oblasti technológií:

  1. HTML
  2. CSS
  3. PHP
  4. MySQL

Konzultácie:

Termín konzultácie je podľa potrieb - príď si dohodnúť termín, alebo vedúca krúžku v prípade potreby zvolá organizované stretnutie.

Na individuálnu konzultáciu je potrebné mať k dispozícii zdrojové kódy (lokálne alebo online prístup na server).

[ 07. 12. 2017 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA