Predmetová komisia: Odborná - informatika

Členovia komisie

Priezvisko Meno Titul Pozícia Aprobácia Krúžok
Bačová Danica Ing. Predseda PK odborné predmetyProjektová príprava - webové stránky
Tříska Jaromír Ing. Člen PK odborné predmetyEfektívna práca v sieti
Babičová Iveta Ing. Člen PK odborné predmety---
Kašák Timotej Ing. Člen PK odborné predmety---
Grmanová Emília Ing. Člen PK odborné predmetyProgamovanie v C
Horáková Zuzana Mgr. Člen PK NEJ + informatika---

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA