Predmetová komisia: Odborná - informatika

Oznamy

Vzdelávacie stránky

Informatika a výpočtová technika (administrácia: Ing. Danica Bačová)

Sekcia počítačových systémov a sieťových technológií (administrácia: Ing. Jaromír Tříska)

Ako sa správať v laboratótiách VYT

  1. Laboratórny poriadok - práva a povinnosti študentov  v priestoroch laboratórií, bezpečnostné a hygienické zásady

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA