Predmetová komisia: Odborná - elektro

Oznamy

Zasadnutie PK

V utorok 22.11.2016 sa uskutočnilo zasadnutie

predmetovej komisie Elektrotechnika za účasti

vedenia školy. Hlavný bod programu bolo

dovybavenie laboratórií novou technikou.

 Zajtra, 17.05.2016 je voľba nových zástupcov z radov pedagogických

  zamestnancov do novej Rady školy, ktorej uplynulo funkčné obdobie.

Zasadnutie PK.

Dňa 3.mája t.j. v utorok sa uskutoční zasadnutie

predmetovej komisie Elektrotechnika.

Laboratórium č.119 čas 10.30. Hodnotíme praktické maturity,

prípravu na ústne maturity a prácu komisie.

Predseda PK Ing. Nitran

Robotika.

V pondelok 04.04.2016 o 10oo hod. je prezentácia Doc. Úředníček VŠ Zlín o robotike. Tešíme sa.

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA