Predmetová komisia: Odborná - elektro

Krúžky

Realizácia a programovanie mikropočítačov

Vedúci: Ing. Juraj GABRIS

Termín: Streda 15:30 - 17:30

[ 24. 11. 2016 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA