Predmetová komisia: Ekonomiky

Oznamy

Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru 

 Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl. Ide o  postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do finále (tento postup je záväzný a nedá sa obísť ani skrátiť). V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia test s uzavretými a otvorenými otázkami.

Na školskom kole sa u nás zúčastnilo 13 študentov, z toho 11 z  3.A a dvaja zo 4.A. Najlepšie výsledky mal Daniel Galbička 3.A 12 správnych odpovedí z 20 a druhá bola Adriána Gabrišová 11 správnych odpovedí. Výsledky a postupujúci do krajského kola, budú známe 26. 01. 2018.

Krajské kolo sa bude konať v Trnave vo februári.

Záverečné valné zhromaždenie JA Firmy Paradigma

Dňa 5.4.2017 sa konalo Záverečné valné zhromaždenie JA Firmy Paradigma pri SPŠE Piešťany.

Štrnásť mladých ľudí z 3.A triedy dávalo odpočet zo svojho hospodárenia svojim akcionárom. Firma pracovala 5 mesiacov pod vedením učiteľky Ing. Evy Rolincovej a za nezastupiteľnej podpory neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko.

Manažment JA Firmy Paradigma v zložení:

Mária Jančovičová - prezidenka firmy, Terézia Doubravová - asistentka prezidentky a zastupujúca viceprezidentka financií, Dominika Michalková - viceprezidentka pre výrobu, Dominik Vančo - viceprezident marketingu, Terézia Kováčová- viceprezidenka ľudských zdrojov oboznámili prítomných s Výročnou správou JA Firmy.

Akcionári netrpezlivo čakali hlavne na výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie. Boli však spokojní, lebo sa dozvedeli, že výsledok hospodárenia je kladný a budú vyplatené aj „tučné dividendy". Zhodnotenie investície akcionárov bolo za päť mesiacov činnosti 25 %.

Dozorná rada pod vedením Erika Brázdoviča konštatovala, že vedenie účtovníctva a rozdelenie zisku bolo v súlade s právnymi predpismi.

Valné zhromaženie kultivovane moderovala predsedníčka valného zhromaždenia Estera Pristačová.

Želanie, ktoré bolo vyslovené na začiatku podnikania, aby sa mladým ľuďom darilo, sa skutočne naplnilo.

Súťaž A Social Innovation Camp

Nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko 9. februára 2017 zorganizovala v Bratislave celoslovenskú súťaž pre študentov stredných škôl pod názvom JA Social Innovation Camp. V rámci súťaže pracovali študenti v zmiešaných tímoch na reálnej výzve. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na ľubovoľný sociálny problém na území SR a prezentovať ho pred odbornou porotou. Našu školu reprezentovali Zuzana Djenková a Tamara Čápková z 2A. Fotografie môžte nájsť vo fotogalérii.

Študentská spoločnosť Paradigma

Na našej škole pôsobí študentská spoločnosť Paradigma, ktorú založili študenti 3A odbor technicko informatické služby,  pod záštitou Junior Achievement Slovensko.Predmetom  podnikania firmy sú najmä ručne vyrábané predmety.napr.  prírodné mydlá, šatky, bomby do kúpeľa,  perníkové domčeky a mnoho ďalšieho. Fotografie z ustanovujúceho valného zhromaždenia nájdete v fotogalérii.

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA