Predmetová komisia: Cudzích jazykov

Súťaže

Krajské kolo Olympiády z anglického jazyka

Dňa 15.2.2017 sa konalo v Trnave na SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku krajské kolo Olympiády z anglického jazyka pre žiakov základných a stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja. Našu školu SPŠE reprezentoval Matej Podolan z triedy I.D, ktorý bol víťazom školskej a okresnej súťaže vo svojej kategórii. Po absolvovaní písomnej a ústnej časti bol vyhodnotený na 4. mieste. Je to veľmi pekný úspech aj s ohľadom na skutočnosť, že je ešte len žiakom 1. ročníka.

K úspechu gratulujeme!

[ 17. 02. 2017 ]

27. ročník olympiády v anglickom jazyku

Dňa 28.11.2016 sa konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka, ktoré usporiadali p. L. Sarvašová a p. Ing. Mengyanovã. Na prvom mieste sa umiestnil Matej Podolan, na druhom mieste Adam Feranec a na treťom mieste Ondrej Kováč. Matej Podolan postupil do okresného kola, ktoré sa  konalo 19.1.2017, kde sa umiestnil na 1.mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať 15.2.2017.

K úspechu gratulujeme!

Výsledkova listina

[ 23. 01. 2017 ]

Celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 23.03.2015 sa konalo v Bratislave celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku,

ktorého sa zúčastnil žiak IV.C triedy Daniel Walner a umiestnil sa na 2. mieste.

K úspechu srdečne gratulujeme.

[ 29. 03. 2015 ]

22. ročník olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

Dňa 5.12.2011 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.

Výsledková listina - nemecký jazyk

Dňa 14.12.2011 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Viac tu.

Výsledková listina - anglický jazyk

Fotogaléria

[ 16. 12. 2011 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť PARADIGMA