Predmetová komisia: Cudzích jazykov

Súťaže

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 26.03.2018 sa konalo celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku na Gymnáziu sv.Uršuly v Bratislave na Nedbalovej ulici. Výsledky tejto Olympiády boli vyhlásené v Primacionálnom paláci, v Zrkadlovej sieni za účasti veľvyslancov Nemecka a Rakúska, ako aj usporiadateľov tejto olympiády a nesmierne nás potešilo víťazstvo nášho žiaka Michala Schulza, ktorý sa umiestnil vo svojej kategórii 2D na druhom mieste.

Srdečne gratulujeme a prajem veľa úspechov na budúcich olympiádach nemeckého jazyka.

[ 27. 03. 2018 ]

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  V krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo dňa 13.2.2018 v Trnave na

Gymnáziu J. Herdu, sa náš žiak Michal Schulz z II.D triedy umiestnil na 1. mieste a postupuje do

celoštátneho kola, ktoré sa bude konať dňa 25.-26.3.2018.

K úspechu srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole. 

[ 15. 02. 2018 ]

Okresné kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

Dňa 17.1.2018 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku a náš študent Adam Feranec zo IV.B sa umiestnil na druhom mieste.

Dňa 18.1.2018 sa študent Michal Schulz z II.D triedy umiestnil na prvom mieste v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku.

K úspechu srdečne gratulujeme.

[ 22. 01. 2018 ]

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 23.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Na prvom mieste sa umiestnil Michal Schulz z II.D, na druhom mieste Martin Kováč tiež z II.D a tretie miesto získal Denis Schaller zo IV.C. Prvý dvaja súťažiaci tejto olympiády postupujú do okresného kola.

Súťažiacim srdečne blahoželáme.

[ 27. 11. 2017 ]

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 21.11.2017 sa uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku, ktorá zahŕňa znalosti zo slovnej zásoby, gramatiky, počúvanie a čítanie s porozumením a v ústnej časti prácu s obrázkom a riadený rozhovor. Z 11 žiakov, ktorí prezentovali svoje schopnosti v uvedených disciplínach boli najúspešnejší Adam Feranec -1.miesto a Adam Šulák -2.miesto zo IV.B, na treťom mieste získali rovnaký počet Sebastián Miškev z III.B a Shakir Shakjiri z III.D. Veľmi dobré výsledky dosiahli aj Matej Bredik, František Šimon a Martin Prozda.

Všetkým súťažiacim blahoželáme.

[ 27. 11. 2017 ]

Krajské kolo Olympiády z anglického jazyka

Dňa 15.2.2017 sa konalo v Trnave na SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku krajské kolo Olympiády z anglického jazyka pre žiakov základných a stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja. Našu školu SPŠE reprezentoval Matej Podolan z triedy I.D, ktorý bol víťazom školskej a okresnej súťaže vo svojej kategórii. Po absolvovaní písomnej a ústnej časti bol vyhodnotený na 4. mieste. Je to veľmi pekný úspech aj s ohľadom na skutočnosť, že je ešte len žiakom 1. ročníka.

K úspechu gratulujeme!

[ 17. 02. 2017 ]

27. ročník olympiády v anglickom jazyku

Dňa 28.11.2016 sa konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka, ktoré usporiadali p. L. Sarvašová a p. Ing. Mengyanovã. Na prvom mieste sa umiestnil Matej Podolan, na druhom mieste Adam Feranec a na treťom mieste Ondrej Kováč. Matej Podolan postupil do okresného kola, ktoré sa  konalo 19.1.2017, kde sa umiestnil na 1.mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať 15.2.2017.

K úspechu gratulujeme!

Výsledkova listina

[ 23. 01. 2017 ]

Celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 23.03.2015 sa konalo v Bratislave celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku,

ktorého sa zúčastnil žiak IV.C triedy Daniel Walner a umiestnil sa na 2. mieste.

K úspechu srdečne gratulujeme.

[ 29. 03. 2015 ]

22. ročník olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

Dňa 5.12.2011 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.

Výsledková listina - nemecký jazyk

Dňa 14.12.2011 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Viac tu.

Výsledková listina - anglický jazyk

Fotogaléria

[ 16. 12. 2011 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA