Predmetová komisia: Cudzích jazykov

Oznamy

Školské kolo olympiády z anglického jazyka

Dňa 28.11.2016 o 8.00 sa uskutoční školské kolo olympiády z anglického jazyka. Je potrebné, aby sa účastníci olympiády vopred informovali u svojho vyučujúceho anglického jazyka.

Poznávací zájazd do Anglicka

Exkurzie a poznávacie akcie sú spestrením výučby a dôležitým motivačným prvkom . Cestovná kancelária Fifo ponúka poznávacie zájazdy pre školy a my sme využili ich ponuku k ceste do Anglicka. Náš zájazd sa uskutočnil v termíne od 10. do 15. júna 2016, zúčastnilo sa ho 25 žiakov našej školy. Navštívili sme Londýn v dni oficiálnej oslavy 90. narodenín kráĺovnej, pri 1 dńovom výlete pobrežné mestá Brighton a Hastings, spolu s Rochesterom, nie príliš vzdialenom od miesta nášho ubytovania v karavanovom mestečku v Allallows, v mieste, kde sa Temža vlieva do mora. Pobyt v Canterbury bol záverom nášho pobytu. Presun do Británie z pevniny a späť sme absolvovali trajektom.

Spomienky na to, čo sme videli a prežili počas hektických, ale krásnych dní, nám zostanú dlho. 

26. ročník olympiády v anglickom jazyku

Dňa 10.12.2015 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorú organizovali p. Sarvašová. L. a  p. Mgr. Pavelková I. Na prvom mieste sa umiestnil Marek Orihel z triedy III.D, na druhom mieste bol Feranec Adam a tretie miesto obsadil Adam Žovinec.

Marek Orihel postúpil do obvodného kola olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo dňa 14.1.2016 na Gymnáziu v Piešťanoch a umiestnil sa opäť na prvom mieste. K úspechu gratulujeme a prajeme veľa zdaru pri účasti na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku.

Olympiáda nemeckého jazyka

Dňa 23.3.2015 sa konalo v Bratislave celoštátne kolo olympiády nemeckého jazyka,

ktorého sa zúčastnil žiak IV.C triedy Daniel Wallner a úspešne sa umiestnil na druhom mieste.

K úspechu gratulujeme.

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA