Predmetová komisia: Cudzích jazykov

Oznamy

Exkurzia do Viedne

Dňa 5.12.2017 sa 50 študentov našej školy zúčastnilo pod vedením p. PhDr. A. Vráblovej a p. Mgr. Zuzany Horákovej exkurzie do Viedne. Študenti si cestou tam vypočuli informácie o reáliách Rakúska a Viedne. Vo Viedni si ako prvé prezreli Technické múzeum, ktorého exponáty boli veľmi pútavé a zaujímavé. Potom nasledovala prehliadka zámku Schonbruun  a vianočných trhov, ktoré sa konali hneď pred týmto zámkom. Po ceste domov sme si na okružnej ceste mohli ešte pozrieť nádherne vyzdobené centrum Viedne a cestou späť na Slovensko si študenti v autobuse pozreli ešte zaujímavý film o Viedni.

Školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka

Dňa 23.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Na prvom mieste sa umiestnil Michal Schulz z II.D, na druhom mieste Martin Kováč tiež z II.D a tretie miesto získal Denis Schaller zo IV.C. Prvý dvaja súťažiaci tejto olympiády postupujú do okresného kola.

Súťažiacim srdečne blahoželáme.

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 21.11.2017 sa uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku, ktorá zahŕňa znalosti zo slovnej zásoby, gramatiky, počúvanie a čítanie s porozumením a v ústnej časti prácu s obrázkom a riadený rozhovor. Z 11 žiakov, ktorí prezentovali svoje schopnosti v uvedených disciplínach boli najúspešnejší Adam Feranec -1.miesto a Adam Šulák -2.miesto zo IV.B, na treťom mieste získali rovnaký počet Sebastián Miškev z III.B a Shakir Shakjiri z III.D. Veľmi dobré výsledky dosiahli aj Matej Bredik, František Šimon a Martin Prozda.

Všetkým súťažiacim blahoželáme.

Hospitačný pobyt Bavorsko

Správa z hospitačného pobytu na „Julius - Echter - Gymnasium"

v Elsenfelde v Bavorsku od 16.10. do 27.10.2017

 

Môj hospitačný pobyt mi umožnil spoznať bavorské školstvo a porovnať ho so školstvom mojej krajiny.

Bavorské školstvo spája teóriu a prax, dôraz kladie na povolania a ponúka tým orientáciu. Súčasne berie ohľad na individuálne záujmy a talenty. Bavorské diferncované školstvo ponúka mnohé možnosti voľby, prechodu a ukončenia štúdia. Počas môjho pobytu som navštívila mnohopočetné vyučovacie hodiny (42), pričom môj záujem bol sústredený predovšetkým na vyučovacie hodiny nemeckého jazyka a cudzích jazykov. Pri mojich hospitáciách som mala možnosť zistiť, že priestory tejto školy sú pre vyučovanie dobre vybavené, škola bola nedávno renovovaná a je spojená s reálnou školou.

Toto gymnázium má približne 750 žiakov a 80 učiteľov. Žiaci boli na vyučovaní veľmi disciplinovaní, aktívni a celkom určite si myslím, že táto aktivita žiakov pochádza zo spôsobu práce ich učiteľov a ich didaktickom a metodicky mnohostrannom spôsobe práce na vyučovaní.

Na popoludnia mi rodina (veľmi ochotná, príjemná a pohostinná), u ktorej som bývala, ponúkla a spolu so mnou realizovala  rozmanitý a pestrý program, ktorý som si mohla vytvoriť podľa seba na základe ich ponuky. Veľa som videla: mesto Clingenburg s terasou na krásny výhľad na rieku Mohan, vinice a okolitú krajinu, zámok Mespelbrunn v oblasti Spessart, benediktínsky kláštor, knižnicu, zelený sál, starobylú kaviareň, pekáreň a kostol v Amorbachu, zámok v Oberaulenbachu, výstavu Tobiasa Krejtschiho(ilustrácie k detským knižkám) v starom mlyne v Obernbachu a zároveň reštauráciu na mieste pôvodnej výrobne piva, zámok, výstavu antických budov starého Ríma z korku a Pompejanum v meste Aschafenburg, návštevu koncertu mladých umelcov v mestskom centre v Elsenfelde, starobylé a krásne okresné mesto Miltenberg s hradom a krásnym výhľadom na celé mesto, rieku Mohan a okolie, ako aj najstaršie pohostinstvo v Nemecku. V meste Wurzburg som mala možnosť vidieť nádhernú starobylú residenciu, kostol, Dóm, radnicu, starobylý most so sochami svätých a pri diaľnici smerom na Elsenfeld atrakciu „dom postavený dole hlavou", mestečko Eschau s jeho zaujímavosťami, hrad v Breuburgu s nádherným výhľadom z veže.

Mala som možnosť vidieť aj jeden dobrý film v kine v Elenbachu „Hviezda  Indie" (jednalo sa o cestu nezávislosti Indie) a potom ešte nejedeny nemecké večerné správy v dome mojej hosťovskej rodiny.

Tento hospitačný pobyt mi priniesol veľa: denne som mohla počúvať nemeckú reč, čítať  a samozrejme aj hovoriť nemecky, vymieňať si skúsenosti z nemeckými učiteľmi a spoznávať nových ľudí, život, hospodárstvo, krajinovedu a dejiny tejto krajiny. Toto všetko je pre mňa veľká motivácia pre moju ďalšiu prácu v školstve. Týmto som získala nové impulzy a skúsenosti pre moje vlastné vyučovanie.

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Mgr. Zuzana Horáková

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA