Predmetová komisia: Cudzích jazykov

Oznamy

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo dňa 13.2.2018 v Trnave na

Gymnáziu J. Herdu, sa náš žiak Michal Schulz z II.D triedy umiestnil na 1. mieste a postupuje do

celoštátneho kola, ktoré sa bude konať dňa 25.-26.3.2018.

K úspechu srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole. 

Okresné kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

Dňa 17.1.2018 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku a náš študent Adam Feranec zo IV.B sa umiestnil na druhom mieste.

Dňa 18.1.2018 sa študent Michal Schulz z II.D triedy umiestnil na prvom mieste v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku.

K úspechu srdečne gratulujeme.

Exkurzia do Viedne

Dňa 5.12.2017 sa 50 študentov našej školy zúčastnilo pod vedením p. PhDr. A. Vráblovej a p. Mgr. Zuzany Horákovej exkurzie do Viedne. Študenti si cestou tam vypočuli informácie o reáliách Rakúska a Viedne. Vo Viedni si ako prvé prezreli Technické múzeum, ktorého exponáty boli veľmi pútavé a zaujímavé. Potom nasledovala prehliadka zámku Schonbruun  a vianočných trhov, ktoré sa konali hneď pred týmto zámkom. Po ceste domov sme si na okružnej ceste mohli ešte pozrieť nádherne vyzdobené centrum Viedne a cestou späť na Slovensko si študenti v autobuse pozreli ešte zaujímavý film o Viedni.

Školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka

Dňa 23.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Na prvom mieste sa umiestnil Michal Schulz z II.D, na druhom mieste Martin Kováč tiež z II.D a tretie miesto získal Denis Schaller zo IV.C. Prvý dvaja súťažiaci tejto olympiády postupujú do okresného kola.

Súťažiacim srdečne blahoželáme.

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA