Predmetová komisia: Cudzích jazykov

Krúžky

Anglický jazyk

Vedúci: Mgr. Ivana Pavelková

Termín: utorok 15.45-16.45 a piatok 13.05-14.05 č.u.209

[ 24. 09. 2017 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť PARADIGMA